Huvudmeny

Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT

240 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: NGIMI
Programtillfälleskod: NGIMI13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Rolf Appelkvist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Marknadsföring för ekonomer
SMG011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A44H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Organisationsdesign och managementrecept
21OM1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A30H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
System- och organisationsteori
NSO011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A45H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Systemanalys och design
NSA011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A31H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan

Våren 2014

Grundläggande programmering med C#
NGC011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A02V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Introduktion till affärssystem
NAF011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A03V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Redovisningens grunder och tekniker
SRT011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A04V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Samhällsekonomi
21SH2A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A17V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun

Hösten 2014

Databasteknik
NDA01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A21H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Ekonomistyrning I
21ES1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A22H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Externredovisning
SEX01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A23H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Objektorienterad systemutveckling 1
21OB1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A24H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan

Våren 2015

e-Business
22EB2D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A95V5
Typ Obl.
Period v 14 - v 23
e-Business
22EB2D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A57V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Informationssäkerhet ur ett globalt perspektiv
21IG1A
Anm. kod A32V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Objektorienterad systemutveckling 2
21OB2B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A36V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Objektorienterad systemutveckling 2
21OB2B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A84V5
Typ Obl.
Period v 04 - v 13
Strategisk marknadsföring
SSM011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A74V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar

Hösten 2016

Forskningsmetoder inom informatik och företagsekonomi
C1FM1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I30H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Konsumentbeteende - ett skandinaviskt perspektiv
21KB1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M03H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
21KF1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M34H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
21KI1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I29H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2017

Internationell marknadsföring
A1IM1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M42V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar
Projektledning
NPL01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I15V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
21KF1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M09V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
21KI1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I20V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun