Huvudmeny

Bibliotekarie

180 hp, heltid 100%

Bild på två personer som läser en bok bland hyllorna i biblioteket

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: NGBIB
Programtillfälleskod: NGBIB13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig AMGL
Programansvarig Katarina Michnik

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
BIB12_BIB13_Informationskompetenser_H14.pdf
Kursrapport BIB12 Kandidatuppsats VT15
Kursrapport BIB13 31BRA2 HT15
Kursrapport BIB13 BIB14 31BUN1 VT15
Kursrapport BIB13 BIB14 Databaskonstruktion VT15.pdf
Kursrapport BIB13 BIB14 Internat society and politics VT15
kursrapport_BIB13_BibRedskap_H14.pdf
kursrapport_BIB13_BIFalt1_V14.pdf
Kursrapport_BIB13_BIS1_H13.pdf
kursrapport_BIB13_BiS2_H14.pdf
kursrapport_BIB13_Introkurs_H13.pdf
Kursrapport_BIB13_KO1_H13.pdf
Programrapport 2013.pdf
Välkomstbrev_H13_Bibliotekarie.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Bibliotek i samhället 1
31BBI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B17H3
Typ Obl.
Period 7 nov - 6 dec
Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap
31BIN1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B06H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 6 nov
Kunskapsorganisation 1: Klassifikation
31BKF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B67H3
Typ Obl.
Period 9 dec - 19 jan

Våren 2014

Barn, unga, läsning och samhället
31BUL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B47V4
Typ Valbar.
Period 1 maj - 8 jun
Bibliotek och användare 1
31BIA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B07V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 19 feb
Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1
31BFÄ1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B36V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 30 apr
Information Resource Management
31BIH1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B60V4
Typ Valbar.
Period 1 maj - 8 jun
Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori
31BSS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B43V4
Typ Valbar.
Period 1 maj - 8 jun
Litteraturförmedling på bibliotek
31BLF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B46V4
Typ Valbar.
Period 1 maj - 8 jun
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
31BFO1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B34V4
Typ Obl.
Period 20 feb - 23 mar

Hösten 2014

Bibliometrins grunder
31BBG1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B11H4
Typ Valbar.
Period 8 dec - 18 jan
Bibliotek i samhället 2
31BBI2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B07H4
Typ Obl.
Period 6 okt - 5 nov
Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1
31BRA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B06H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 okt
Elektronisk publicering med XHTML och CSS
31BEL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B10H4
Typ Valbar.
Period 8 dec - 18 jan
Informationskompetenser
31BIT1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B59H4
Typ Valbar.
Period 8 dec - 18 jan
Kulturpolitik
31BKU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B09H4
Typ Valbar.
Period 8 dec - 18 jan
Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer
31BKV2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B08H4
Typ Obl.
Period 6 nov - 7 dec

Våren 2015

Barn, unga, medier och bibliotek
31BUN1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B41V5
Typ Valbar.
Period 1 maj - 7 jun
Bibliotek och användare 2
31BIA2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B17V5
Typ Obl.
Period 19 feb - 22 mar
Databaskonstruktion
31BDB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B54V5
Typ Valbar.
Period 1 maj - 7 jun
Informationskompetens och lärande
31BIP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B18V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 30 apr
Internet, samhälle och politik
31BSP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B39V5
Typ Valbar.
Period 1 maj - 7 jun
Litteratursociologi
31BLS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B63V5
Typ Valbar.
Period 1 maj - 7 jun
Professionell informationssökning
31BPI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B05V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 18 feb
Utveckling och underhåll av webbsidor
31BUT1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B37V5
Typ Valbar.
Period 1 maj - 7 jun

Hösten 2015

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2
31BRA2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B15H5
Typ Obl.
Period 5 okt - 4 nov
Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2
31BFÄ2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B79H5
Typ Obl.
Period 5 nov - 6 dec
Information Retrieval
31BIF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B17H5
Typ Valbar.
Period 7 dec - 17 jan
Informationskompetenser
31BIT1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B16H5
Typ Valbar.
Period 7 dec - 17 jan
Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan
31BBS3
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B14H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 okt
Samtidslitteratur
C3BSL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B87H5
Typ Valbar.
Period 7 dec - 17 jan
Skolbibliotek: funktion och verksamhet
31BSF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B18H5
Typ Valbar.
Period 7 dec - 17 jan

Våren 2016

Kandidatuppsats
31BUP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C112V
Typ Obl.
Period 23 mar - 5 jun
Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek
C3BLH1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C96V6
Typ Obl.
Period 18 feb - 22 mar
Vetenskapsteori och forskningsmetoder II
31BVF2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C95V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 17 feb