Huvudmeny

Civilekonomprogrammet

240 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: ACEKO
Programtillfälleskod: ACEKO13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Tina Carlson Ingdahl

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Makroekonomi
SMA101
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A102H
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Organisationsdesign och managementrecept
21OM1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A103H
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Redovisningens grunder och tekniker
SRT011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A104H
Typ Obl.
Period 11 nov - 20 jan
Statistik I
21ST1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A105H
Typ Obl.
Period 11 nov - 20 jan

Våren 2014

Ekonomistyrning I
21ES1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A83V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Internationell ekonomi
21IE1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A26V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Marknadsföring för ekonomer
SMG011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A27V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Mikroekonomi
SMI01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A29V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar

Hösten 2014

Affärsjuridik I
JAF021
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A66H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan
Finansiell planering
SFI011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A67H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Strategisk marknadsföring
SSM011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A68H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan

Våren 2015

Externredovisning
SEX01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A08V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Finansiell ekonomi
21FE1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A03V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Kreativt management
SKM011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A09V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Statistik II
NST011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A07V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun

Hösten 2015

Balanserat management
SBM012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A71H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 31 aug - 17 jan
Direkt- och interaktiv marknadsföring
SDI022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A28H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Ekonomistyrning II
21EK1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A29H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Finansieringsteori
21FT1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A62H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Valbar.
Period 31 aug - 8 nov
Marknadskommunikation
SMK012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A63H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Marknadsundersökning och marknadsanalys
SMM022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A31H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Performative Management Revision
SPV012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A25H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 31 aug - 17 jan
Redovisningens informationssystem
NRD021
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A32H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Valbar.
Period 9 nov - 17 jan
Redovisningsteori och koncernredovisning
21RK2C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A26H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Skatterätt I
JSK01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A01H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Valbar.
Period 31 aug - 17 jan
Tjänstemarknadsföring och servicelogik
STS032
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A30H5
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan

Våren 2016

Affärsjuridik II
JAF211
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A01V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Valbar.
Period 18 jan - 27 mar
Data Mining
22DM1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C60V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A91V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A91V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Valbar.
Period 18 jan - 27 mar
Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A91V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Fallstudie i redovisningspraktik
21FP1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A92V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Management och revision i professionella organisationer
SMO012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A93V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Valbar.
Period 18 jan - 27 mar
Management och revision i professionella organisationer
SMO012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A93V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Performativ fallstudie i managementpraktik
21PF1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A94V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik
21PM2C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A95V6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun

Hösten 2016

Analys och bedömning av företag och förvaltning
SAN023
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M16H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M14H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M14H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M14H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M14H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Internationell redovisning
22IR1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M15H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Konsumentbeteende
SKB013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M21H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M13H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M13H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M13H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M13H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Pragmatiskt förändringsledarskap
22PF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M25H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Relationsmarknadsföring och CRM
SRM013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M22H6
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2017

Självständigt arbete för civilekonomexamen
22SC3D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M01V7
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Självständigt arbete för civilekonomexamen
22SC3D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M01V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Självständigt arbete för civilekonomexamen
22SC3D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M01V7
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Självständigt arbete för civilekonomexamen
22SC3D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M01V7
Gruppnamn ACEKO13h-pgrp2, REDO
Typ
Period 16 jan - 4 jun