Huvudmeny

Dataekonomutbildningen

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: ADAEK
Programtillfälleskod: ADAEK13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Håkan Alm

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Marknadsföring för ekonomer
SMG011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A28H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Organisationsdesign och managementrecept
21OM1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A30H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
System- och organisationsteori
NSO011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A29H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Systemanalys och design
NSA011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A31H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan

Våren 2014

Finansiell planering
SFI011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A01V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Grundläggande programmering med C#
NGC011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A02V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Introduktion till affärssystem
NAF011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A03V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Redovisningens grunder och tekniker
SRT011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A04V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar

Hösten 2014

Databasteknik
NDA01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A21H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Ekonomistyrning I
21ES1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A22H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Externredovisning
SEX01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A23H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Objektorienterad systemutveckling 1
21OB1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A24H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan

Våren 2015

Förändringsarbete och design av informationssystem
21FD1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A13V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Internationellt ledarskap
21IL1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A33V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Objektorienterad systemutveckling 2
21OB2B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A36V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Strategisk marknadsföring
SSM011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A94V5
Typ Obl.
Period v 04 - v 13

Hösten 2015

Direkt- och interaktiv marknadsföring
SDI022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A85H5
Typ Valbar.
Period 31 aug - 8 nov
Ekonomistyrning - Beslutsanalys
A1EB1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A82H5
Typ Valbar.
Period 9 nov - 17 jan
Ekonomistyrning II
21EK1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A83H5
Typ Valbar.
Period 9 nov - 17 jan
Forskningsmetoder inom informationsteknologi
C1FI1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A04H5
Typ Valbar.
Period 9 nov - 17 jan
Marknadsundersökning och marknadsanalys
SMM022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A86H5
Typ Valbar.
Period 9 nov - 17 jan
Performative Management Revision
SPV012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A87H5
Typ Valbar.
Period 31 aug - 17 jan
Redovisningsteori och koncernredovisning
21RK2C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A84H5
Typ Valbar.
Period 31 aug - 8 nov
Systemutvecklingsprojekt
21SU1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A27H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Tjänstemarknadsföring och servicelogik
STS032
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A88H5
Typ Valbar.
Period 9 nov - 17 jan

Våren 2016

Forskningsmetoder på kandidatnivå
21FK1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A191V
Typ Valbar.
Period 18 jan - 27 mar
Projektledning
NPL01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C72V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
21KF1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A193V
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
21KI1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C74V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Systemarkitekturer
21SA1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C73V6
Typ Valbar.
Period 18 jan - 27 mar