Huvudmeny

Energiingenjör

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: TGENE
Programtillfälleskod: TGENE13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Päivi Ylitervo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Envariabelanalys
41A02A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C44H3
Gruppnamn N
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Förnyelsebar energi
41N15A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C65H3
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Grundläggande matematik
TT011A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C14H3
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Introduktion Energiteknik
TK2211
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C66H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Linjär algebra
41A01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C46H3
Gruppnamn N
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Naturvetenskap
TT041A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C17H3
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec

Våren 2014

Elteknik
41N04B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C15V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
41B02A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C40V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Termodynamik
TT051A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C75V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Ventilation och uppvärmningssystem
TB0121
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C78V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun

Hösten 2014

Energiteknik I
41K02B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C13H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Envariabelanalys
41A02A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C14H4
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan
Grundläggande statistik och försöksplanering
TT2311
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C15H4
Gruppnamn N
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Introduktion Energiteknik
TK2211
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C69H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Linjär algebra
41A01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C16H4
Gruppnamn S
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Miljökunskap och miljöskydd
TT061A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C17H4
Gruppnamn N
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan
Styr- och reglerteknik
41P04B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C24H4
Typ Obl.
Period 3 nov - 16 jan

Våren 2015

Biologisk och termisk energiåtervinning
41N07B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C60V5
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Elkraftteknik
TE091B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C61V5
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Elkretsanalys
41N18A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C86V5
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Energiteknik II
41N05B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C63V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Ventilations- och uppvärmningssystem - optimering
41N06B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C64V5
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Vindkraftteknik
41N10B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C65V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar

Hösten 2015

CAD för VVS-installationer
41N14C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C93H5
Gruppnamn Allmän
Typ Valbar.
Period 2 nov - 17 jan
El-CAD och ritteknik
TE2311
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C42H5
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Industriprojekt för energiingenjörer
41N17C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C40H5
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Industriprojekt för energiingenjörer
41N17C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C84H5
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan
Marknadsföring för ingenjörer
41I28M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C66H5
Gruppnamn Allmän
Typ Valbar.
Period 2 nov - 17 jan
Projektteknik
41I14B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C15H5
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Projektteknik
41I14B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C78H5
Gruppnamn Allmän
Typ
Period 2 nov - 17 jan

Våren 2016

Elanläggnings- och och reläskyddsteknik
41N09C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A147V
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Examensarbete i energiteknik
41N12E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A149V
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Examensarbete i energiteknik
41N12E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A149V
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Fjärrvärme
41N16C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A151V
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Flervariabelanalys
A115TG
Anm. kod A211V
Gruppnamn Allmän
Typ
Period 18 jan - 5 jun
Flervariabelanalys
A115TG
Anm. kod A211V
Gruppnamn El
Typ
Period 18 jan - 5 jun
Industriell energihushållning
41N11C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A148V
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Kraftelektronik
41N13C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A150V
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar

Hösten 2016

Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
41A06A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R41H6
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
41A06A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R41H6
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Tillämpad matematik och statistik
A105TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R09H6
Gruppnamn El
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Tillämpad matematik och statistik
A105TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R09H6
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt