Huvudmeny

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: LGGFR
Programtillfälleskod: LGGFR13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem I
11GF10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E61H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 19 jan

Våren 2014

Fritidspedagogisk verksamhet I
11GF20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E08V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun

Hösten 2014

Tillval: Bild för grundlärare med inriktning mot fritidshem
11GF31
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E12H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 18 jan
Tillval: Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
11GF32
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E13H4
Typ Valbar.
Period 1 sep - 18 jan

Våren 2015

Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem II
11GF41
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E20V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun

Hösten 2015

Fritidspedagogisk verksamhet II
11GF50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E35H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 17 jan

Våren 2016

Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
11GF65
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C43V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem III: Vetenskapliga perspektiv
11GF61
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C42V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 5 jun