Huvudmeny

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign med inriktning mot modedesign eller textildesign

120 hp, heltid 100%

Välkommen till det konstnärliga masterprogrammet i mode- och textildesign!

Som ny student väntar två år som syftar till att höja din individuella yrkesskicklighet och vidareutveckla din konstnärliga förmåga. Utbildningen kommer att ge kunskap och fördjupad insikt om samspelet mellan människa, miljö, kultur, teknik och produkt i nationell och internationell textil- och modeindustri.

/Anna Persson, utbildningsledare

Utbildningsstart

Terminen startar den 2 september kl. 9:00 med introduktion av utbildningen. Se schema nedan.

Schema

Till schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: DMAMT
Programtillfälleskod: DMAMT13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Hanna Landin

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Designprojekt - ansökningsprojekt
52DP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D01H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan
Estetisk teori - Designmetodik
DED013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D02H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 8 dec
Estetisk teori - Designseminarier I
DED033
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D07H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 8 jun
Färgeri-, textiltrycknings- och beredningsteknik, introduktion
51FB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D03H3
Typ Valbar.
Period 11 nov - 8 dec
Fördjupning textil teknik
52TP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D05H3
Typ Valbar.
Period 11 nov - 19 jan
Trikåteknik, introduktion
51TT11
Anm. kod D06H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 13 okt
Väveriteknik, introduktion
51VT11
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D04H3
Typ Valbar.
Period 14 okt - 10 nov

Våren 2014

Designprojekt - fördjupningsprojekt
DDF013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D07V4
Typ Obl.
Period 24 feb - 1 jun
Konstnärligt utvecklingsarbete - avancerad nivå
52KU01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D34V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 feb

Hösten 2014

Designprojekt - examensarbete
52DP40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D02H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 7 jun
Designprojekt - utvecklingsprojekt
52DP31
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D03H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan
Estetisk teori - Designseminarier II
52ED21
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D05H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 7 jun

Våren 2015

Designpraktik
52PP11
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D23V5
Typ Valbar.
Period 27 apr - 7 jun
Designprojekt - examensarbete
52DP40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D02H4
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun
Estetisk teori - Designseminarier II
52ED21
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D05H4
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun
Konstnärlig designforskning
52KD01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D89V5
Typ Valbar.
Period 27 apr - 7 jun