Huvudmeny

Magisterutbildning i företagsekonomi

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: SAMEK
Programtillfälleskod: SAMEK13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Handels- och IT-högskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.hit@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Affärsdesign
SAD013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A106H
Typ Valbar.
Period 11 nov - 20 jan
Analys och bedömning av företag och förvaltning
SAN023
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A86H3
Typ Valbar.
Period 11 nov - 20 jan
Balanserat management
SBM012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A93H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 20 jan
Direkt- och interaktiv marknadsföring
SDI022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A17H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Finansieringsteori
SFI012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A94H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Internationell redovisning
22IR1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A88H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Konsumentbeteende
SKB013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A89H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A90H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Marknadskommunikation
SMK012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A95H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Marknadsundersökning och marknadsanalys
SMM022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A22H3
Typ Valbar.
Period 11 nov - 20 jan
Performative Management Revision
SPV012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A18H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 20 jan
Pragmatiskt förändringsledarskap
22PF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A91H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 20 jan
Redovisningens informationssystem
NRD021
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A96H3
Typ Valbar.
Period 11 nov - 20 jan
Redovisningsteori och koncernredovisning
21RK2C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A19H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Relationsmarknadsföring och CRM
SRM013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A92H3
Typ Valbar.
Period 11 nov - 20 jan
Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder
22SF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A107H
Typ Valbar.
Period 2 sep - 10 nov
Skandinavisk organisation och ledarskap
21SM1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A108H
Typ Valbar.
Period 11 nov - 20 jan
Skatterätt I
JSK01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A97H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 20 jan
Tjänstemarknadsföring och servicelogik
STS032
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A98H3
Typ Valbar.
Period 11 nov - 20 jan

Våren 2014

Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A53V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Finansiell ekonomi
21FE1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A38V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Forskningsmetoder på kandidatnivå
21FK1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A09V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Konsumentbeteende – ett skandinaviskt perspektiv
21KB1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A60V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Management och revision i professionella organisationer
SMO012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A77V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Risk management: risk- och krishantering i organisationer
22RM3D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A65V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Självständigt arbete för magisterexamen inom företagsekonomi
22EX1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A68V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Supply Chain Management
22SM1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A71V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar