Huvudmeny

Magisterutbildning i informatik

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: NAINF
Programtillfälleskod: NAINF13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Handels- och IT-högskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.hit@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Cecilia Sönströd
Programansvarig BAB
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Affärsprocessmodellering
22BM1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A14H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Business Intelligence 1
22BI1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A15H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder
22SF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A12H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Trender inom informatik
NTR013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A13H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov

Våren 2014

Data Mining
22DM1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod IDA01431
Typ Valbar.
Period 20 jan - 30 mar
Data Mining
22DM1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A21V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Självständigt arbete för magisterexamen inom informatik
22MI1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A31V4
Typ Obl.
Period 30 mar - 8 jun
Systemutvecklingsfilosofier
22SU1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A34V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar