Huvudmeny

Magisterutbildning i textilt management med inriktning fashion management

60 hp, heltid 100%

Välkommen till magisterutbildningen i textilt management inr. fashion management!

Som ny magisterstudent är du välkommen till en utbildning som ger dig specialistkunskap inom marknadsföring av modevaror, kunskap om varumärken och konsumentbeteende, och inblick i hur man skall planera och genomföra marknadsföringen mot slutkunden: konsumenten.

/Jenny Balkow, utbildningsledare

Utbildningsstart

Utbildningen startar den 2 september kl. 9:00 med introduktion. Se schemat nedan.

Schema

Till schematEftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Ladda gärna ner Högskolan i Borås app för att kunna kolla i mobilen! 

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: TAFMA
Programtillfälleskod: DMAFM13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Textilhögskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: ths@hb.se.
Telefon: 033-435 401h - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Jenny Balkow

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Fashion Brand Management
52FB02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D34H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Fashion Retail Marketing
52FR01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D17H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Fashion Visual Communication
52VK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D18H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Kreativt affärsmannaskap i den textila värdekedjan
52KA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D31H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov

Våren 2014

Examensarbete i Fashion Management med inr. modemarknadsföring
SEF013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D17V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 8 jun
Konsten att bedriva affärer
52AB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D33V4
Typ Obl.
Period 24 feb - 30 mar
Vetenskaplig metodik och kommunikation
52VM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D63V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 feb