Huvudmeny

Maskiningenjör - produktutveckling

180 hp, heltid 100%

Morgondagens innovatör – välkommen!


Grattis till att ha valt ett av de mest kreativa ingenjörsyrkena - produktutvecklare i maskinteknik!

Med en examen i maskinteknik - produktutveckling kommer du att kunna utveckla nya produkter, ta fram idéer och koncept, konstruera, beräkna hållfasthet, planera och genomföra projekt, som bara är en del av en ingenjörs vardag. För att nå detta mål kommer kompetenta lärare med bred teoretisk kunskap och lång praktisk erfarenhet från industrin att guida dig hela vägen. Med direktkoppling till verkligheten kommer du få up-to-date komplettering till de klassiska ämnena. Under dina studier kommer du även få möjlighet att påbörja din internationella karriär genom högskolans utbytesprogram.

Välkommen till en resa som öppnar portarna till innovationens värld! 

Redan i augusti är du välkommen på uppvärmning. Då inleder vi med en repetitionsvecka i matematik, frivillig men starkt rekommenderad. 

Michael Tittus
Utbildningsledare

Tider att hålla

Måndag 26 augusti: Repetitionsvecka i matematik
Måndag 2 september : Introduktion kl. 09:00 på Stora Torget, Borås.
Tisdag 3 september: Utbildningsledare informerar

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: KMASK
Programtillfälleskod: KMASK13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Kontaktperson Lars Ekström
Programansvarig Michael Tittus

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Envariabelanalys
41A02A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C44H3
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec
Linjär algebra
41A01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C46H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Maskinteknisk introduktionskurs
TM0221
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C72H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 27 okt
Miljökunskap och miljöskydd
TT061A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C47H3
Typ Obl.
Period 28 okt - 22 dec

Våren 2014

Datorstödd konstruktion
TM121B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C09V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Matematisk statistik
TT091A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C56V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun
Mekanik
TT081A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C57V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Termodynamik
TT051A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C75V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun

Hösten 2014

Hållfasthetslära
TM091B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C32H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Kvalitet och ledningssystem
41I09B
Anm. kod C33H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Maskinelement
41P09M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C34H4
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan
Materialkunskap
41M09B
Anm. kod C35H4
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan

Våren 2015

Datorstödd konstruktion fortsättningskurs
TM051B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C58V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Konstruktionsprojekt
41P02B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C95V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Produktionsteknik och Tillverkningsmetoder
41M07B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C36V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 23 mar
Tillverkningsteknologi
41P15T
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C96V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun

Hösten 2015

FEM-analys
41P03B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C81H5
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan
Projektteknik
41I14B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C15H5
Typ
Period 31 aug - 1 nov
Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
41I12B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C13H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Styr- och reglerteknik
41P04B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C82H5
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan

Våren 2016

Energiteknik för maskiningenjörer
41P08M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A155V
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Examensarbete i maskinteknik
41P06E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A154V
Typ Obl.
Period 18 jan - 5 jun
Flervariabelanalys
A115TG
Anm. kod A211V
Typ
Period 18 jan - 5 jun
Produktutveckling
41P14P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A156V
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar

Hösten 2016

Examensarbete i maskinteknik
41P06E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E51H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan