Huvudmeny

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

120 hp, heltid 100% – distans

Bild på två personer som läser en bok bland hyllorna i biblioteket

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: BMBD1
Programtillfälleskod: BMBD113h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
kursrapport_MADI13_Klassoinfoutv_H13.pdf
kursrapport_MADI13_KO1_H13.pdf
kursrapport_MADI13_KontVok_H13.pdf
MADI13_BI_somforskn_profområde_H13.pdf
MADI13_Utveckl_Leda_H13.pdf
Välkomstbrev_H13_MasterDistans.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Bibliometri och beståndsplanering
32IBB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B31H3
Typ Obl.
Period 7 nov - 17 jan
Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
32IBF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B53H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
31IBF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B52H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Introduktion till kunskapsorganisation
32IIK1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B29H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 6 nov
Klassifikation och informationsutvinning
32IKI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B30H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 6 nov
Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
32IUL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B32H3
Typ Obl.
Period 7 nov - 17 jan
Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
32IUL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B40H3
Typ Obl.
Period 7 nov - 17 jan
XML och kontrollerade vokabulärer
32IXK1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B33H3
Typ Obl.
Period 7 nov - 17 jan

Våren 2014

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
32IAI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B04V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
32IIA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B05V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 5 jun
Introduktion till programmering för bibliotekarier
31IIN1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B17V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 23 mar
Utbildningsbibliotek, IKT och nya medier
32IUB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B52V4
Typ Valbar.
Period 24 mar - 8 jun
Utbildningsbibliotek, informationssökning och lärande
32IUI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B16V4
Typ Valbar.
Period 20 jan - 23 mar
Utveckling av dynamiska webbtjänster
32IUD1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B51V4
Typ Valbar.
Period 24 mar - 8 jun

Hösten 2014

Forskningsmetoder, distans
32IFM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B31H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan
Informationsåtkomst
32IIÅ1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B34H4
Typ Obl.
Period 6 nov - 18 jan
Verksamhetsförlagt projektarbete
32IVP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B53H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 nov

Våren 2015

Masteruppsats, distans
32IUP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B14V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun