Huvudmeny

Masterutbildning i energi- och materialåtervinning - hållbara tekniska system

120 hp, heltid 100%

Välkommen till masterutbildningen energi- och materialåtervinning – hållbara tekniska system!

Bild på Anita Pettersson, utbildningsansvarig.Grattis till valet av denna masterutbildning som ger dig spetskompetens för att du i din framtida yrkesverksamhet ska kunna analysera och lösa problem inom resurshushållningsområdet. Under de kommande två åren lär du dig att arbeta för en hållbar samhällsutveckling samt att ta till dig forskningsresultat och omsätta dem i praktiken. Utbildningen ger dig kompetens att hantera frågor som berör material och energiåtervinning. Under utbildningen fokuserar vi på uppkomsten och omhändertagandet av avfall. Betoning ligger på vikten av att så mycket som möjligt av det uppkomna avfallet återförs till det ekonomiska systemet genom återvinning av material, näringsämnen och energi. Du kommer även i kontakt med många olika ämnesområden, som till exempel energiåtervinning och bioteknik.

Vi ses den 3 september!

Anita Pettersson
Utbildningsansvarig

Tider att passa

3 september: Information av din utbildningsledare, se schema.

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: KMARE
Programtillfälleskod: KMARE13h1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Anita Pettersson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Biobränsle och biologisk behandling av avfall
TK8123
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C35H3
Typ Obl.
Period 28 okt - 20 dec
Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg
42K09C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C93H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 25 okt
Energiåtervinning
TK691C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C42H3
Typ Obl.
Period 28 okt - 20 dec
Resursåtervinning
42K18C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C94H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 25 okt

Våren 2014

Livscykelanalys
TK751C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C48V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 21 mar
Modellering av förbränningsprocesser – teori och tillämpning
42K13C
Anm. kod C58V4
Typ Obl.
Period 4 jan - 21 mar
Processdesign – Produktion av energibärare
42K17D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C65V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 4 jun

Hösten 2014

Examensarbete i energi- och materialåtervinning
42K16E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C68H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan

Våren 2015

Examensarbete i energi- och materialåtervinning
42K16E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C68H4
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun