Huvudmeny

Organisations- och personalutvecklare i samhället

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: SGOPS
Programtillfälleskod: SGOPS13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Goran Puaca
Studie- och karriärvägledare Susanne Fogelkvist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Arbetsorganisation, utveckling och lärande
SAU01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E11H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Introduktion till vetenskapsteori och metod
11OU20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E12H3
Typ Obl.
Period 7 okt - 10 nov
Organisation, bildning och profession
11OU10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E13H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 6 okt

Våren 2014

Arbetsrätt
11AR10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E12V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 30 mar
Ekonomistyrning
11ES00
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E14V4
Typ Obl.
Period 5 maj - 8 jun
Grundläggande företagsekonomi
11FE00
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E13V4
Typ Obl.
Period 31 mar - 4 maj

Hösten 2014

Arbetsvetenskaplig teori
11OA33
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E04H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Det moderna arbetslivets framväxt
11OA30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E05H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 okt
Psykosociala aspekter
11OU30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E06H4
Typ Obl.
Period 6 okt - 9 nov

Våren 2015

Arbetets påverkan på samhälle, organisation och individ
11OA43
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E46V5
Typ Obl.
Period 23 feb - 29 mar
Kvantitativ och kvalitativ metod
11OA45
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E47V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 3 maj
Organisation och ledarskap
11OA40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E45V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 feb
Tillämpningsarbete
11OA48
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E48V5
Typ Obl.
Period 4 maj - 7 jun

Hösten 2015

Etik och hållbar utveckling i arbetslivet
11OU53
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E59H5
Typ Obl.
Period 5 okt - 8 nov
HR i teori och praktik
11OU58
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E61H5
Typ Obl.
Period 14 dec - 17 jan
Rekrytering
11OU50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E58H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 okt
Utvärdering
11OU55
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E60H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 13 dec

Våren 2016

Identitet och styrning i dagens arbetsliv
11OA60
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B53V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 21 feb
Kandidatuppsats
11OA68
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B55V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Samhällsvetenskaplig metod
11OA63
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B54V6
Typ Obl.
Period 22 feb - 27 mar

Valbara kurser på OPUS-programmet