Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, VFU Jönköping/Värnamo/Eksjö

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: GANES
Programtillfälleskod: GANES13hVJVE
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Lena Hedegärd
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Välkomstbrev ANESTESIUTB HT 2013.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Akutmedicin
62KA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F08H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan
Anestesiologi
62NA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F12H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1
62NP11
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F11H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan

Våren 2014

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård
62NX02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F29V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2
62NP22
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F34V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun

Här finns schema till kurserna i programmet:

1. www.hb.se
2. Snabbval: Student 
3. Schema
4. ”Fristående kurser”, välj kurs eller skriv in tex. ”AKUTMEDICIN”
5. Klicka på en av länkarna under  ”Kurser” (Ofta är det bara en av länkarna som visar schemat)

OBS! Alla kursen är inte schemalagda ännu.