Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, VFU Västra Götalandsregionen

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: GINTE
Programtillfälleskod: GINTE13hVUVG
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Jonas Karlsson
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
VÄLKOMSTBREV Akutmedicin HT13.pdf
Välkomstbrev Intensivvårdsteknik _IVAutb_HT 13.pdf
Välkomstbrev Vårdande bedömning intensivvård_IVA-utb_HT13.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Akutmedicin
62KA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F08H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan
Intensivvårdsteknik
62II01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F13H3
Typ Obl.
Period 11 nov - 19 jan
Vårdande bedömning inom intensivvård
62IV01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F14H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov

Våren 2014

Examensarbete med inriktning mot intensivvård
62IX03
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F30V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun
Omvårdnad inom intensivvård
62IO02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F33V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun

Här finns schema till kurserna i programmet:

1. www.hb.se
2. Snabbval: Student 
3. Schema
4. ”Fristående kurser”
5. Klicka på en av länkarna under  ”Kurser” (Ofta är det bara en av länkarna som visar schemat)

OBS! Alla kursen är inte schemalagda ännu.