Huvudmeny

Webbredaktör, distansutbildning

180 hp, heltid 100% – distans

Bild på studenter som sitter bakom datorer i en datasal

Programinformation

Starttermin: HT 2013
Programkod: NGWDK
Programtillfälleskod: NGWDK13h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Johan Eklund
Programansvarig Karin Dessne

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Kursrapport WEBBDIST13 31ETX3 VT15
kursrapport_WEBBDIST13_SocMed_H13.pdf
Kursrapport_WEBBdist13TP2 HT14.pdf
WEBB13_WEBBDIST13_introkurs_H13.pdf
WEBBDIST13_BildoGrafProd_H13.pdf
WEBBDIST13_FormgivnLayout_V14.pdf
WEBBDIST13_Textprod1_V14.pdf
Välkomstbrev_H13_Webbredaktör_distans.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Bild & grafisk produktion, distans
31EBG1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B63H3
Typ Obl.
Period 7 okt - 10 nov
Sociala medier, distans
31ESM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B71H3
Typ Obl.
Period 7 nov - 6 dec
Tekniker för webbdesign, distans
31ETW1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B65H3
Typ Obl.
Period 9 dec - 19 jan
Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv, distans
31EUW1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B61H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 6 okt

Våren 2014

Content management, distans
31ECM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B14V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 19 feb
Dynamiska webbapplikationer 1 - Klientbaserad programmering, distans
31EDW1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B57V4
Typ Obl.
Period 1 maj - 8 jun
Formgivning och layout, distans
31EFO1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B55V4
Typ Obl.
Period 20 feb - 23 mar
Textproduktion 1, distans
31ETP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B42V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 30 apr

Hösten 2014

Animering och multimedia för webben I, distans
31EAM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B23H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 okt
Formgivning av webbsidor, distans
31EFW1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B63H4
Typ Obl.
Period 6 nov - 7 dec
Informationsjuridik, distans
31EIJ1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B66H4
Typ Obl.
Period 8 dec - 18 jan
Textproduktion 2, distans
31ETP2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B49H4
Typ Obl.
Period 6 okt - 5 nov

Våren 2015

Dynamiska webbapplikationer 2 - Programmering mot databaser, distans
31EDW2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B43V5
Typ Valbar.
Period 19 jan - 18 feb
Information genom bild och text 1, distans
31EIN1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B52V5
Typ Obl.
Period 19 feb - 22 mar
Projekt: webbplatsutveckling, distans
31EPW1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B59V5
Typ Valbar.
Period 20 apr - 7 jun
Projektarbete, distans
31EPA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B60V5
Typ Valbar.
Period 20 apr - 7 jun
Teori och metod för webbplatsutveckling, distans
31ETM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B58V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 19 apr
Textproduktion 3, distans
31ETX3
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B45V5
Typ Valbar.
Period 19 jan - 18 feb

Hösten 2015

Animering och multimedia för webben 2, distans
C3EAM2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B74H5
Typ Valbar.
Period 5 okt - 4 nov
Datadesign, distans
31EDD1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B50H5
Typ Valbar.
Period 31 aug - 4 okt
Gränssnittsutveckling, distans
31EGU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B82H5
Typ Valbar.
Period 5 nov - 6 dec
Information genom bild och text 2, distans
C3EIN2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B70H5
Typ Valbar.
Period 31 aug - 4 okt
Modellering, distans
31EMO1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B83H5
Typ Obl.
Period 7 dec - 17 jan
Programmering för dynamik, interaktivitet och integrering, distans
C3EPD1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B73H5
Typ Valbar.
Period 5 okt - 4 nov
Teknisk utveckling, distans
C3ETU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B78H5
Typ Valbar.
Period 5 nov - 6 dec

Våren 2016

Examensarbete, distans
C3EEX1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C145V
Typ Obl.
Period 23 mar - 5 jun
Tillämpad teori och metod för webbplatsutveckling, distans
C3ETT1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C134V
Typ Obl.
Period 18 jan - 22 mar