Huvudmeny

Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT

240 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: NGIMI
Programtillfälleskod: NGIMI14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Rolf Appelkvist
Programadministratör Susann Evertsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Marknadsföring för ekonomer
SMG011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A49H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Organisationsdesign och managementrecept
21OM1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A10H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
System- och organisationsteori
NSO011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A05H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Systemanalys och design
21SD1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A26H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan

Våren 2015

Grundläggande programmering med C#
NGC011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A88V5
Typ Obl.
Period v 04 - v 13
Grundläggande programmering med C#
NGC011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A65V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Introduktion till affärssystem
NAF011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A83V5
Typ Obl.
Period v 14 - v 23
Introduktion till affärssystem
NAF011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A64V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Redovisningens grunder och tekniker
SRT011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A72V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Samhällsekonomi
21SH2A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A56V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun

Hösten 2015

Databasteknik
NDA01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A94H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Ekonomistyrning I
21ES1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A22H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Externredovisning
SEX01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A24H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Objektorienterad systemutveckling 1
C1OB1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A93H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan

Våren 2016

e-Business
22EB2D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A107V
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Informationssäkerhet ur ett globalt perspektiv
21IG1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C64V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Objektorienterad systemutveckling 2
C1OB2B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C63V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Strategisk marknadsföring I
21SF1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A106V
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar

Hösten 2017

Forskningsmetoder inom informatik och företagsekonomi
C1FM1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I20H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Konsumentbeteende - ett skandinaviskt perspektiv
A1KB1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M20H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
21KF1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M22H7
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan
Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
21KI1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I21H7
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan

Våren 2018

Internationell marknadsföring
A1IM1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M20V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar
Projektledning
NPL01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I01V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
21KF1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M14V8
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
21KI1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I13V8
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun