Huvudmeny

Bibliotekarie

180 hp, heltid 100%

Välkommen till Bibliotekarieprogrammet!

Att bli bibliotekarie idag är att lära om hur man navigerar bland informationsflöden i samhället, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den kan användas av dig själv och andra. Att vara bibliotekarie innebär också att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information, kultur eller upplevelser och att stödja människor i att själva kunna söka och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek såväl som i andra verksamheter. I Bibliotekarieprogrammet kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariers nyckelkompetenser: att söka, organisera och förmedla information. I programmet finns också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället. Som helhet ger programmet dig en bred grund för att i framtiden arbeta som en kompetent och serviceinriktad bibliotekarie.

Bibliotekshögskolan har ett stort internationellt nätverk med kontakter med utbildningar i Norden, Europa och även andra delar av världen. Som student på Bibliotekarieprogrammet får du möjlighet att delta i internationaliseringen genom att läsa utomlands, genom att exempelvis skriva din kandidatuppsats som en ”Minor Field Study” t.ex. i ett afrikanskt eller asiatiskt land eller genom att delta i en europeisk konferens av och för studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap från hela Europa. Dessutom kommer du ibland att träffa lärare, gästlärare och studenter från andra länder vid vår egen sektion.

Välkommen till BHS!

Alen Doracic och Amanda Glimstedt, programansvariga

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: NGBIB
Programtillfälleskod: NGBIB14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig AMGL
Programansvarig Katarina Michnik

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Kursrapport BIB13 BIB14 31BUN1 VT15.pdf
Kursrapport BIB13 BIB14 Databaskonstruktion VT15.pdf
Kursrapport BIB13 BIB14 Internat society and politics VT15.pdf
Kursrapport BIB14 31BBS3 HT16.pdf
Kursrapport BIB14 31BFÄ2 HT16.pdf
Kursrapport BIB14 31BRA1 HT15.pdf
Kursrapport BIB14 31BSS1 VT16.pdf
Kursrapport BIB14 31BUL1 VT16.pdf
Kursrapport BIB14 31BVF2 VT17.pdf
Kursrapport BIB14 Bibliotek och användare VT15.pdf
Kursrapport BIB14 BIS1 campus HT14.pdf
Kursrapport BIB14 C3BLH1 VT17.pdf
VÄLKOMSTBREV_bibliotekarie_HT14.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Bibliotek i samhället 1
31BBI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B04H4
Typ Obl.
Period 6 nov - 7 dec
Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap
31BIN1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B35H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 nov
Kunskapsorganisation 1: Klassifikation
31BKF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B05H4
Typ Obl.
Period 8 dec - 18 jan

Våren 2015

Barn, unga, medier och bibliotek
31BUN1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B40V5
Typ Valbar.
Period 1 maj - 7 jun
Bibliotek och användare 1
31BIA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B04V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 18 feb
Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1
31BFÄ1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B16V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 30 apr
Databaskonstruktion
31BDB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B53V5
Typ Valbar.
Period 1 maj - 7 jun
Internet, samhälle och politik
31BSP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B38V5
Typ Valbar.
Period 1 maj - 7 jun
Litteratursociologi
31BLS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B62V5
Typ Valbar.
Period 1 maj - 7 jun
Utveckling och underhåll av webbsidor
31BUT1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B36V5
Typ Valbar.
Period 1 maj - 7 jun
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
31BFO1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B15V5
Typ Obl.
Period 19 feb - 22 mar

Hösten 2015

Bibliotek i samhället 2
31BBI2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B08H5
Typ Obl.
Period 5 okt - 4 nov
Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1
31BRA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B07H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 okt
Information Retrieval
31BIF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B12H5
Typ Valbar.
Period 7 dec - 17 jan
Informationskompetenser
31BIT1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B11H5
Typ Valbar.
Period 7 dec - 17 jan
Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer
31BKV2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B10H5
Typ Obl.
Period 5 nov - 6 dec
Samtidslitteratur
C3BSL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B86H5
Typ Valbar.
Period 7 dec - 17 jan
Skolbibliotek: funktion och verksamhet
31BSF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B13H5
Typ Valbar.
Period 7 dec - 17 jan

Våren 2016

Barn, unga, läsning och samhället
31BUL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C150V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun
Bibliotek och användare 2
31BIA2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C94V6
Typ Obl.
Period 18 feb - 22 mar
Elektronisk publicering med XHTML och CSS
31BEL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C176V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun
Informationskompetens och lärande
31BIP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C111V
Typ Obl.
Period 23 mar - 1 maj
Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori
31BSS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C148V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun
Litteraturförmedling på bibliotek
31BLF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C151V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun
Professionell informationssökning
31BPI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C93V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 17 feb
Vetenskaplig publicering
C3BVP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C161V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun

Hösten 2016

Att vägleda i samhällsinformation
31BAV1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B70H6
Typ Valbar.
Period 1 dec - 15 jan
Bibliometrins grunder
31BBG1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B68H6
Typ Valbar.
Period 1 dec - 15 jan
Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2
31BRA2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B07H6
Typ Obl.
Period 29 sep - 30 okt
Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2
31BFÄ2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B71H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 30 nov
IKT för undervisande bibliotekarier
C3BUB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B82H6
Typ Valbar.
Period 1 dec - 15 jan
Kulturpolitik
31BKU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B80H6
Typ Valbar.
Period 1 dec - 15 jan
Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan
31BBS3
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B14H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 28 sep

Våren 2017

Kandidatuppsats
31BUP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B09V7
Typ Obl.
Period 23 mar - 4 jun
Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek
C3BLH1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B06V7
Typ Obl.
Period 20 feb - 22 mar
Vetenskapsteori och forskningsmetoder II
31BVF2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B03V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 feb