Huvudmeny

Civilekonomprogrammet

240 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: ACEKO
Programtillfälleskod: ACEKO14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Alexis Palma
Programadministratör Ingela Hellsten

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Makroekonomi
SMA101
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A02H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Organisationsdesign och managementrecept
21OM1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A63H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Redovisningens grunder och tekniker
SRT011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A64H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Statistik I
21ST1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A65H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan

Våren 2015

Ekonomistyrning I
21ES1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A02V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Internationell ekonomi
21IE1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A06V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Marknadsföring för ekonomer
SMG011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A01V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Mikroekonomi
SMI01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A10V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar

Hösten 2015

Affärsjuridik I
JAF021
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A64H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 17 jan
Finansiell planering
SFI011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A43H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Strategisk marknadsföring
SSM011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A70H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan

Våren 2016

Externredovisning
SEX01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A96V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Finansiell ekonomi
21FE1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A97V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Kreativt management
SKM011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A98V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Statistik II
NST011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A99V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun

Hösten 2016

Balanserat management
SBM012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M24H6
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Direkt- och interaktiv marknadsföring
SDI022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M18H6
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Ekonomistyrning II
21EK1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M09H6
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Finansieringsteori
21FT1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M10H6
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Marknadskommunikation
SMK012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M17H6
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Marknadsundersökning och marknadsanalys
SMM022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M19H6
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Miljöekonomi
A1ME1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M30H6
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Performative Managementrevision
SPV012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M23H6
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Redovisningsteori och koncernredovisning
21RK2C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M08H6
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Skatterätt I
JSK01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M11H6
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ Valbar.
Period 29 aug - 15 jan
Tjänstemarknadsföring och servicelogik
STS032
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M20H6
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2017

Affärsjuridik II
JAF211
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M45V7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ Valbar.
Period 16 jan - 26 mar
Data Mining
22DM1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I01V7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar
Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M44V7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar
Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M44V7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar
Entreprenörskap och affärsutveckling
SEN012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M44V7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ Valbar.
Period 16 jan - 26 mar
Fallstudie i redovisningspraktik
21FP1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M49V7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Management och revision i professionella organisationer
SMO012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M02V7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar
Management och revision i professionella organisationer
SMO012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M02V7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ Valbar.
Period 16 jan - 26 mar
Performativ fallstudie i managementpraktik
21PF1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M47V7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik
21PM2C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M48V7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun

Hösten 2017

Analys och bedömning av företag och förvaltning
SAN023
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M42H7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M95H7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M95H7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M95H7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan
Forskningsmetoder i företagsekonomi
22FF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M95H7
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan
Internationell redovisning
22IR1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M41H7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Konsumentbeteende
SKB013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M31H7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M30H7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M30H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M30H7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Ledarskap och reflekterande etik
SLR013
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M30H7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Pragmatiskt förändringsledarskap
22PF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M34H7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 28 aug - 14 jan
Relationsmarknadsföring och CRM
A2RF1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M33H7
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan

Våren 2018

Självständigt arbete för civilekonomexamen
22SC3D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M02V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun
Självständigt arbete för civilekonomexamen
22SC3D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M02V8
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp1, MANG
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun
Självständigt arbete för civilekonomexamen
22SC3D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M02V8
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp3, MFÖR
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun
Självständigt arbete för civilekonomexamen
22SC3D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M02V8
Gruppnamn ACEKO14h-pgrp2, REDO
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun