Huvudmeny

Dataekonomutbildningen

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: ADAEK
Programtillfälleskod: ADAEK14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Håkan Alm

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Marknadsföring för ekonomer
SMG011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A25H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Organisationsdesign och managementrecept
21OM1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A10H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
System- och organisationsteori
NSO011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A04H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Systemanalys och design
21SD1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A26H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan

Våren 2015

Finansiell planering
SFI011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A68V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Grundläggande programmering med C#
NGC011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A65V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Introduktion till affärssystem
NAF011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A64V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Redovisningens grunder och tekniker
SRT011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A72V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar

Hösten 2015

Databasteknik
NDA01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A07H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Ekonomistyrning I
21ES1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A89H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Externredovisning
SEX01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A90H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Objektorienterad systemutveckling 1
C1OB1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A23H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan

Våren 2016

Förändringsarbete och design av informationssystem
21FD1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C70V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Internationellt ledarskap
21IL1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A190V
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Objektorienterad systemutveckling 2
C1OB2B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C71V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Strategisk marknadsföring I
21SF1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A189V
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar

Hösten 2016

Direkt- och interaktiv marknadsföring
SDI022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M18H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Ekonomistyrning - Beslutsanalys
A1EB1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M12H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Ekonomistyrning II
21EK1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M09H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Forskningsmetoder inom informationsteknologi
C1FI1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I09H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Marknadsundersökning och marknadsanalys
SMM022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M19H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan
Performative Managementrevision
SPV012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M23H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 15 jan
Redovisningsteori och koncernredovisning
21RK2C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M08H6
Typ Valbar.
Period 29 aug - 6 nov
Systemutvecklingsprojekt
21SU1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I18H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Tjänstemarknadsföring och servicelogik
STS032
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M20H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2017

Forskningsmetoder på kandidatnivå
21FK1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M08V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar
Projektledning
NPL01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I15V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
21KF1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M09V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
21KI1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I20V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Systemarkitekturer
21SA1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I16V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar