Huvudmeny

Energiingenjör

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: TGENI
Programtillfälleskod: TGENE14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Päivi Ylitervo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Elteknik
41N04B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C22H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Förnyelsebar energi
41N15A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C23H4
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan
Introduktion Energiteknik
TK2211
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C92H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Matematisk analys
41A05A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C114H
Typ Obl.
Period 10 nov - 16 jan

Våren 2015

Energiteknik I
41K02B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C66V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Grundläggande mekanik och hållfasthetslära
41N19A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C105V
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Linjär algebra
41A01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C67V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Termodynamik
TT051A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C01V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar

Hösten 2015

Energiteknik II
41N05B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C39H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Styr- och reglerteknik
41P04B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C82H5
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan
Tillämpad matematik och statistik
A105TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C94H5
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Ventilation och uppvärmningssystem 1
A108TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C100H
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan

Våren 2016

El-CAD och ritteknik
TE2311
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A170V
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Elkraftteknik
TE091B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A169V
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Elkretsanalys
A107TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A168V
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Fjärrvärme
41N16C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A151V
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Förbränningsteknik
A117TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R14V6
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Hållbar utveckling
A101TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A167V
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Hållbar utveckling
A101TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A167V
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Ventilations - och uppvärmningssystem II
A112TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A207V
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun

Hösten 2016

CAD för VVS-installationer
41N14C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R43H6
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Elanläggnings- och och reläskyddsteknik
41N09C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R44H6
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Elektrisk kraftgenerering
A135TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R50H6
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Elektrisk kraftgenerering
A135TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R50H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Elektrisk kraftgenerering
A135TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R50H6
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Industriell energihushållning
41N11C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R42H6
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Kraftelektronik
41N13C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R15H6
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Mätteknik och mätvärdesanalys
A123TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R48H6
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Projektteknik
41I14B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R31H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan

Våren 2017

Akademiskt skrivande
A139TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R40V7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Akademiskt skrivande
A139TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R40V7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Akademiskt skrivande
A139TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R40V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Examensarbete i energiteknik
41N12E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R21V7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Examensarbete i energiteknik
41N12E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R21V7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Examensarbete i energiteknik
41N12E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R21V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Industriprojekt för energiingenjörer
A140TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R20V7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Industriprojekt för energiingenjörer
A140TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R20V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Industriprojekt för energiingenjörer
A140TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R20V7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar