Huvudmeny

Förskollärarutbildning

210 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: LGFÖR
Programtillfälleskod: LGFÖR14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Camilla Carlsson
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I
11FK10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E43H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan

Våren 2015

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter
11FK20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E01V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun

Hösten 2015

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv
11FK31
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E04H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 17 jan

Våren 2016

Förskoledidaktiska perspektiv – barn, naturvetenskap och teknik
11FK40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C04V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 5 jun

Hösten 2016

Didaktik, estetiska läroprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik
12FK61
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F12H6
Typ Obl.
Period 12 dec - 15 jan
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II
11FK52
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F10H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 11 dec

Våren 2017

Didaktik, estetiska läroprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik
12FK61
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F12H6
Typ Obl.
Period 16 jan - 30 apr
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II: Vetenskapliga perspektiv
C1FK65
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F10V7
Typ Obl.
Period 1 maj - 4 jun

Hösten 2017

Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare
11FK75
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F14H7
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Ledarskap och konflikthantering
C1FK70
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F12H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov