Huvudmeny

Industriell ekonomi - affärsingenjör

180 hp, heltid 100%

Blivande Affärsingenjör - välkommen!

Sara Lorén.Vi på högskolan ser fram emot att börja det nya läsåret tillsammans med dig och vill att du skall få en intressant och spännande resa, från att du börjar din utbildning till affärsingenjör tills du lämnar oss för att börja arbeta som ingenjör på ett företag.

Affärsingenjörer efterfrågas av en mängd olika företag i olika branscher och du kommer som färdig Affärsingenjör att vara efterfrågad av företagen. Kärnämnena för din utbildning är industriell ekonomi, logistik samt produktionsinriktade ämnen. Du inriktar dig mot maskinteknik eller byggteknik, och läser ämnen inom respektive område efter att du valt inriktning senare i höst.

Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen. 

Välkommen och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Sara Lorén
Utbildningsledare

Tider att hålla

Måndag 1 september : Introduktion kl. 09:00 vid Textile Fashion Center med Studentkåren i Borås
Tisdag 2 september: Information av din utbildningsledare, se schema

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: TGIAF
Programtillfälleskod: KINAF14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Michael Tittus

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Grundläggande algebra och analys
41A04A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C84H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Matematisk analys
41A05A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C114H
Typ Obl.
Period 10 nov - 16 jan
Miljökunskap och miljöskydd
TT061A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C87H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Naturvetenskap
TT041A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C45H4
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan

Våren 2015

Industriell ekonomi
41I22I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C91V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
41B02A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C34V5
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Introduktion till vetenskapsteori och metod
41I26I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C93V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Linjär algebra
41A01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C67V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Termodynamik
TT051A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C01V5
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar

Hösten 2015

Byggnadsteknik
41B11B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C14H5
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Datorstödd konstruktion
TM121B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C64H5
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan
Grundläggande statistik med regressionsanalys
41I25G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C17H5
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Kvalitet och ledningssystem
41I13B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C18H5
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Kvalitet och ledningssystem
41I13B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C18H5
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Operativ verksamhetsstyrning
41I32O
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C61H5
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan
Operativ verksamhetsstyrning
41I32O
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C61H5
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan
Produktion I
41I16B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C62H5
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan

Våren 2016

Fastighetsförvaltning
41I19F
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A129V
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Industriell ekonomi 3
41I23I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A131V
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Industriell ekonomi 3
41I23I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A131V
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Lean Management
A122TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A145V
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Logistikens verktyg och metoder
41I27L
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A135V
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Logistikens verktyg och metoder
41I27L
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A135V
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Mätningsteknik
41I15B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A126V
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Produktionsteknik och Tillverkningsmetoder
41M07B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A144V
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar

Hösten 2016

Byggnadsprojekt
41B17B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E31H6
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Grundläggande statistik med regressionsanalys
41I25G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E08H6
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Materialplanering och styrning på grundnivå
41I29M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E30H6
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Materialplanering och styrning på grundnivå
41I29M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E30H6
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Mekaniska konstruktioner
41I30M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E32H6
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
41I12B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E05H6
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Styrning av försörjningskedjor & Inköp
41L01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E10H6
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Styrning av försörjningskedjor & Inköp
41L01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E10H6
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt

Våren 2017

Examensarbete i Industriell ekonomi
41I17E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E14V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Examensarbete i Industriell ekonomi
41I17E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E14V7
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Examensarbete i Industriell ekonomi
41I17E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E14V7
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Innemiljö
A152TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R61V7
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Innemiljö
A152TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R61V7
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Innemiljö
A152TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R61V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Produktion II
41I18B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E13V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Produktion II
41I18B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E13V7
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Produktionssimulering
41I33P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E31V7
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Produktionssimulering
41I33P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E31V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Produktionssimulering
41I33P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E31V7
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Produktutveckling
41P14P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E24V7
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Produktutveckling
41P14P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E24V7
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Produktutveckling
41P14P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E24V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar