Huvudmeny

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

180 hp, heltid 100%

Blivande högskoleingenjör inom arbetsorganisation och ledarskap - välkommen!

Sara Lorén.Du har valt att utbilda dig till en spännande blandning av teknik och ledarskap - grattis!
Vi ser fram emot att under tre år ge dig en skjuts ut i yrkeslivet. Förutom arbetsorganisation och ledarskap studerar du kärnämnen som industriell ekonomi och logistik. Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen. 

Med hopp om att du skall trivas på vår högskola - vi ses!

Sara Lorén
Utbildningsledare

Tider att hålla

Måndag 1 september : Introduktion kl. 09:00 vid Textile Fashion Center med Studentkåren i Borås
Tisdag 2 september: Information av din utbildningsledare, se schema

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: TGIAL
Programtillfälleskod: KINAR14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Grundläggande algebra och analys
41A04A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C85H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Matematisk analys
41A05A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C114H
Typ Obl.
Period 10 nov - 16 jan
Miljökunskap och miljöskydd
TT061A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C88H4
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan
Naturvetenskap
TT041A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C99H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov

Våren 2015

Industriell ekonomi
41I22I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C91V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Introduktion till vetenskapsteori och metod
41I26I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C93V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Linjär algebra
41A01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C67V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Logistikens verktyg och metoder
41I27L
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C81V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar

Hösten 2015

Arbetsvetenskaplig teori
11OA33
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E98H5
Typ
Period v 46 - v 02
Grundläggande statistik med regressionsanalys
41I25G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C17H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Kvalitet och ledningssystem
41I13B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C18H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov

Våren 2016

Industriell ekonomi 3
41I23I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A131V
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Lean Management
A122TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A145V
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun

Hösten 2016

Materialplanering och styrning på grundnivå
41I29M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E30H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Operativ verksamhetsstyrning
41I32O
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E33H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
41I12B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E05H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Styrning av försörjningskedjor & Inköp
41L01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E10H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt

Våren 2017

Examensarbete i Industriell ekonomi
41I17E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E14V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Operativ verksamhetsstyrning
41I32O
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E16V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Produktionssimulering
41I33P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E31V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun