Huvudmeny

Magisterutbildning i informatik

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: NAINF
Programtillfälleskod: NAINF14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Cecilia Sönströd
Programansvarig Ulf Johansson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Affärsprocessmodellering
22BM1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A42H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Business Intelligence 1
22BI3D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A43H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder
22SF2D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A44H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Trender inom informatik
22TR1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A45H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov

Våren 2015

Data Mining
22DM1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A19V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Självständigt arbete för magisterexamen inom informatik
22MI1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A21V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Systemutvecklingsfilosofier
22SU1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A23V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar