Huvudmeny

Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation

60 hp, heltid 100% – distans

Välkommen till SIK!

Idag upplever många organisationer problem med att hantera intern och extern information. För att möta dessa behov krävs att medarbetare i organisationer på ett systematiskt sätt kan interagera och hantera information och kunskap på ett strategiskt medvetet sätt. Dessa kunskaper behöver integreras främst hos personer som arbetar med ledning, produkt-/tjänste-/verksamhets-/marknads-/affärs-/systemutveckling på olika organisatoriska nivåer, hos professioner som t.ex. ekonomer, dataekonomer, dataingenjörer, personalansvariga etc.

Maria LindhCharlotte von Essen– Vi hoppas att utbildningen ska vara till god hjälp för den som är intresserad av att utveckla organisationens informationshantering och kommunikation, säger Charlotte von Essen och Maria Lindh, programansvariga för magisterprogrammet.

I utbildningen kombinerar vi informationshantering med kommunikation och på så sätt får våra studenter en bred kompetens på dessa områden.

Charlotte von Essen och Maria Lindh, programansvariga

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: SASIK
Programtillfälleskod: SASIK14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Charlotte Von Essen
Programansvarig Maria Lindh
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Kursrapport 32SIS1 HT2014.pdf
Kursrapport SIK14 32SMU1 VT15
Kursrapport SIK14 Innehållsstrategier HT14.pdf
Kursrapport SIK14 Knowledge Management VT15
kursrapport_SIK14_Infoprodukter_H14.pdf
kursrapports 32SSK1 VT2015.pdf
Programrapport SIK14.pdf
VÄLKOMSTBREV_strategisk_information_kommunikation_H14.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Forskningsmetoder i informationsvetenskap
32SFM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B64H4
Typ Obl.
Period 6 nov - 18 jan
Informationsprodukter
32SIP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B33H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 nov
Innehållsstrategier
32SIS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B58H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 nov
Omvärldsanalys och informationssökning
31SOI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B99H4
Typ Obl.
Period 6 nov - 18 jan

Våren 2015

Knowledge management
32SKM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B02V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Magisteruppsats
32SMU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B35V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Strategisk kommunikation
32SSK1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B03V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar

Våren 2016