Huvudmeny

Magisterutbildning i textilt management med inriktning fashion management

60 hp, heltid 100%

Välkommen till magisterutbildningen i textilt management inr. fashion management!

Som ny magisterstudent är du välkommen till en utbildning som ger dig specialistkunskap inom marknadsföring av modevaror, kunskap om varumärken och konsumentbeteende, och inblick i hur man skall planera och genomföra marknadsföringen mot slutkunden: konsumenten.

/Jenny Balkow, utbildningsledare

Utbildningsstart

Utbildningen startar den 1 september kl. 9:00 med introduktion. Se schemat nedan.

Schema

Till schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Ladda gärna ner Högskolan i Borås app för att kunna kolla i mobilen! 

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: TAFMA
Programtillfälleskod: TAFMA14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Jenny Balkow

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Fashion Brand Management
52FB02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D06H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Fashion Retail Marketing
52FR01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D10H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Fashion Visual Communication
52VK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D11H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Företagande och affärer i textil- och modebransch, avancerad nivå
52FA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D51H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov

Våren 2015

Examensarbete i textilt management
52ET15
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D86V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Konsten att bedriva affärer
52AB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D14V5
Typ Obl.
Period 23 feb - 29 mar
Vetenskaplig metodik och kommunikation
52VM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D71V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 feb