Huvudmeny

Magisterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor

60 hp, heltid 100%

Välkommen till magisterutbildningen i textilt management med inr. styrning av textila värdekedjor!

Som ny magisterstudent är du välkommen till en utbildning som ger dig en helhetsbild av den textila värdekedjan och är inriktad mot utveckling, innovation och ledarskap. Efter genomförd utbildning kommer du som student att ha utvecklat en förmåga att integrera kunskap inlärd under hela utbildningen, kunna vidareutveckla kunskap om den textila värdekedjan samt kunna identifiera, beskriva, analysera och lösa komplexa och verklighetsbaserade problem inom den textila sektorn.

/Jonas Larsson, utbildningsledare

Utbildningsstart

Utbildningen startar den 1 september kl. 09:00 med introduktion. Se schema nedan för mer information. 

Schema

Till schema. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Ladda gärna ner Högskolan i Borås app för att kunna kolla i mobilen! 

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: TASTA
Programtillfälleskod: TASTA14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Jenny Balkow

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Företagande och affärer i textil- och modebransch, avancerad nivå
52FA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D49H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Logistik och efterfrågestyrda system
52SF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D70H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Produktutveckling och innovation i textil- och konfektionssektorn
52PU01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D20H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Textila tillämpningar inom logistik och produktutveckling
52LP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D21H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan

Våren 2015

Examensarbete i textilt management
52ET15
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D86V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Konsten att bedriva affärer
52AB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D14V5
Typ Obl.
Period 23 feb - 29 mar
Vetenskaplig metodik och kommunikation
52VM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D71V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 feb