Huvudmeny

Maskiningenjör - produktutveckling

180 hp, heltid 100%

Morgondagens innovatör – välkommen!

Michael Tittus.Grattis till att ha valt ett av de mest kreativa ingenjörsyrkena - produktutvecklare i maskinteknik!

Med en examen i maskinteknik - produktutveckling kommer du att kunna utveckla nya produkter, ta fram idéer och koncept samt utvärdera dessa systematiskt, konstruera/modellera, beräkna hållfasthet, skapa konstruktionsunderlag, planera och genomföra projekt i grupp. Gruppdeltagarna övar med utgångspunkt från olika ansvarsområden i så kallade tvärfunktionella team för att öka förståelsen av hela produktutvecklingsprocessen. Allt detta är endast en del av en maskiningenjörs vardag.

Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen, med en direkt koppling till verkligheten kommer du att få relevanta praktiska anknytningar till de klassiska maskinämnena.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen.

Välkommen till en resa som öppnar portarna till innovationens värld!

Michael Tittus
Utbildningsledare

Tider att hålla

Måndag 1 september : Introduktion kl. 09:00 vid Textile Fashion Center med Studentkåren i Borås
Tisdag 2 september: Information av din utbildningsledare, se schema

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: TGMAS
Programtillfälleskod: KMASK14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Kontaktperson Lars Ekström
Programansvarig Michael Tittus

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Datorstödd konstruktion
TM121B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C31H4
Typ Obl.
Period 3 nov - 18 jan
Introduktion Maskiningenjör
41P01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C82H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Matematisk analys
41A05A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C114H
Typ Obl.
Period 10 nov - 16 jan
Miljökunskap och miljöskydd
TT061A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C90H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov

Våren 2015

Linjär algebra
41A01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C67V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Matematisk statistik
TT091A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C02V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Mekanik
TT081A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C11V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun
Termodynamik
TT051A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C01V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar

Hösten 2015

Hållfasthetslära
TM091B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C19H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Kvalitet och ledningssystem
41I13B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C18H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Maskinelement
41P09M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C80H5
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan
Materialkunskap
41P10M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C79H5
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan

Våren 2016

Datorstödd konstruktion fortsättningskurs
TM051B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A179V
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Konstruktionsprojekt
41P02B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A153V
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Produktionsteknik och Tillverkningsmetoder
41M07B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A144V
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Tillverkningsteknologi
41P15T
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A157V
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun

Hösten 2016

FEM-analys
41P03B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E42H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Projektteknik
41I14B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E04H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
41I12B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E05H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Styr- och reglerteknik
41P04B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E43H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan

Våren 2017

Energiteknik för maskiningenjörer
41P08M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E26V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Produktutveckling
41P14P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E24V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar