Huvudmeny

Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster

120 hp, heltid 100% – distans

Välkommen till det internationella masterprogrammet i B & I!


Elena MaceviciuteProgrammets innehåll bygger på internationellt samlade erfarenheter och kunskaper om digitala bibliotek samt på en aktiv dialog och samverkan med internationella såväl som nationella aktörer inom programområdet. Inom programmets ramar erbjuder vi studenterna från olika länder möjlighet att samarbeta och delta i utvecklingen av kunskap om digitala bibliotek och informationstjänster.

Programmet vänder sig till studerande med en kandidatexamen (eller motsvarande) och knyter an till såväl institutionens forskningsprofil som avancerade frågeställningar inom områdena digitala bibliotek och informationstjänster. Utbildningen syftar till fördjupade kunskaper med möjlighet till individuell specialisering som är jämförbar med motsvarande internationella utbildningsprogram.

Elena Maceviciute, programansvarig

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: BMDD1
Programtillfälleskod: BMDD114h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Elena Maceviciute
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Course report 32LAI1 VT2015.pdf
WELCOME_international_programme_in_LIS_HT14.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Teknik för digitala bibliotek
ÖTDBS2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B01H4
Typ Obl.
Period 6 okt - 9 nov
Teknik för digitala bibliotek 2
NLTD23
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B03H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 16 jan
Utveckling och ledning av digitala bibliotek
ÖLUL13
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B02H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 16 jan

Våren 2015

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
32LAI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B49V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun
Digitalisering av kulturarvsmaterial
32LDK1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B47V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun
Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
32LIA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B48V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun

Hösten 2015

Forskningsmetoder för utveckling av digitala bibliotek
32LFM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B66H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 17 jan
Informationsåtervinning för digitala bibliotek 1
NLID12
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B03H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Informationsåtervinning för digitala bibliotek 2
NLID23
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B76H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan