Huvudmeny

Masterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor

120 hp, heltid 100%

Välkommen till masterutbildningen i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor!

Som ny student är du välkommen till en utbildning som är utformat för att du ska utveckla den vetenskapliga förståelsen av den textila värdekedjans processer och funktioner, samtidigt som du tillämpar dessa analytiskt och praktiskt för att självständigt lösa specifika flödesrelaterade problem inom exempelvis logistik, marknadsföring och varumärkeshantering och med miljö, företagande och etik i åtanke, förutom att förstärka och vidareutveckla ett intresse för ledning, styrning och kvalificerad hantering av textil- och modeförsörjning.

/Jenny Balkow, utbildningsledare

Utbildningstart

Utbildningen startar den 1 september med introduktion. Se schema nedan för mer information.

Schema

Till schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Ladda gärna ner Högskolan i Borås app för att kunna kolla i mobilen! 

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: TASTE
Programtillfälleskod: TASTE14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Jenny Balkow

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Företagande och affärer i textil- och modebransch, avancerad nivå
52FA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D50H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Logistik och efterfrågestyrda system
52SF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D71H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 9 nov
Produktutveckling och innovation i textil- och konfektionssektorn
52PU01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D20H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Textila tillämpningar inom logistik och produktutveckling
52LP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D21H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan

Våren 2015

Fältstudie i textilt management
52FS01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D22V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 7 jun
Konsten att bedriva affärer
52AB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D14V5
Typ Obl.
Period 23 feb - 29 mar
Vetenskaplig metodik och kommunikation
52VM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D71V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 feb

Hösten 2015

Efterfrågeprognoser
52DF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D141H
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Management och estetik på avancerad nivå
52ME02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D19H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Projektledning och entreprenörskap
52PL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D143H
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Risk och resiliens i textila försörjningskedjor
52RR01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D20H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov

Våren 2016

Examensarbete i textilt management
52TM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A54V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 5 jun