Huvudmeny

Organisations- och personalutvecklare i samhället

180 hp, heltid 100%

Välkommen till Högskolan i Borås och programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället!

 

Vi är glada att du valt just vår utbildning, den som vi oftast kallar för OPUS-programmet. Det är ett intressant program, som kan leda till ett stort urval på yrken när du studerat färdigt och tagit din kandidatexamen.

Introduktion

Studietiden startar med en allmän introduktionsdag måndagen 1/9 som Studentkåren i Borås arrangerar. Du måste då ha gjort din registrering enligt de datum som anges i antagningsinformationen.

Kursstart

På tisdagen 2/9 kl 09.00 samlas vi först i sal A608. Där kommer lärare och administratörer från programmet och hälsa er välkomna. Efter lunch startar sen första kursen Organisation, bildning och profession.

Schema

Kommande kursers scheman hittar du via hb.se/student. Du söker efter kursens schema med kurskod (11OU10) eller programkod, det vill säga den termin du studerar på (SGOPS14h = termin 1) alternativ genom sökord på kursens namn. Alla kursnamn finns i Utbildningsplanen.

Utbildningsplan, kursplan och litteraturlista

Längre ner på denna sida hittar du en länk till programmets utbildningsplan. I den står mål med utbildningen och vilka kurser som du kommer läsa under de tre år som utbildningen går.

I kursplanen kan du läsa om kursmål och innehåll för respektive kurs. I kursplanen hittar du även litteraturlista för respektive kurs. Kursplaner för den första terminens kurser hittar du längst ner på denna sida.

Vilka böcker ska köpas?

De böcker som nämns i litteraturlistan kommer att användas i undervisningen med ett undantag. Kristian Lundbergs Yarden utgår som obligatorisk kurslitteratur, vilket innebär att du inte behöver köpa denna bok.

Till första undervisningstillfället kan du förbereda dig genom att läsa kapitel 1-2 och kapitel 6-8 i boken Nya perspektiv på organisation och ledarskap samt kapitel 1-3 och kapitel 7-8 i boken Personaladministration och organisationsutveckling

Välkommen!

Christer Theandersson och Erik Ljungar
Kursansvariga för kursen Organisation, bildning och profession

 

Programinformation

Starttermin: HT 2014
Programkod: SGOPS
Programtillfälleskod: SGOPS14h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Erik Ljungar
Programadministratör Maria Jonsson
Studie- och karriärvägledare Susanne Fogelkvist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2014

Arbetsorganisation, utveckling och lärande
SAU01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E01H4
Typ Obl.
Period 10 nov - 18 jan
Introduktion till vetenskapsteori och metod
11OU20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E02H4
Typ Obl.
Period 6 okt - 9 nov
Organisation, bildning och profession
11OU10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E03H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 okt

Våren 2015

Arbetsrätt
11AR10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E42V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 29 mar
Ekonomistyrning
11ES00
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E44V5
Typ Obl.
Period 4 maj - 7 jun
Grundläggande företagsekonomi
11FE00
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E43V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 3 maj

Hösten 2015

Arbetsvetenskaplig teori
11OA33
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E57H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Det moderna arbetslivets framväxt
11OA30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E55H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 okt
Psykosociala aspekter
11OU30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E56H5
Typ Obl.
Period 5 okt - 8 nov

Våren 2016

Arbetets påverkan på samhälle, organisation och individ
11OA43
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B64V6
Typ Obl.
Period 22 feb - 27 mar
Kvantitativ och kvalitativ metod
11OA45
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B65V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 1 maj
Organisation och ledarskap
11OA40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B56V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 21 feb
Tillämpningsarbete
11OA48
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B57V6
Typ Obl.
Period 2 maj - 5 jun

Hösten 2016

Etik och hållbar utveckling i arbetslivet
11OU53
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A09H6
Typ Valbar.
Period 3 okt - 6 nov
HR i teori och praktik
11OU58
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A11H6
Typ Obl.
Period 12 dec - 15 jan
Rekrytering
11OU50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A08H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 2 okt
Utvärdering
11OU55
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A10H6
Typ Valbar.
Period 7 nov - 11 dec

Våren 2017

Identitet och styrning i dagens arbetsliv
11OA60
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A08V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 feb
Kandidatuppsats
11OA68
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A10V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Samhällsvetenskaplig metod
11OA63
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A09V7
Typ Obl.
Period 20 feb - 26 marValbara kurser på OPUS-programmet