Huvudmeny

Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT

240 hp, heltid 100%

Välkommen till programmet IMIT!

Rolf Appelkvist.Det är så vi kort kallar det från den engelska benämningen Business Informatics with specialisation in International Marketing and IT.

Programmet är fyraårigt och ger kandidatexamen i både företagsekonomi (marknadsföring) och informatik. Det tredje året läser du vid ett av våra två kinesiska partneruniversitet som en obligatorisk del av programmet. Efter att du har fått dessa båda examina har du därtill möjlighet att ansöka om en kinesisk kandidatexamen i ”Information Management”.  

Utbytet med Kina är dubbelriktat. Det innebär att studenter från Kina läser ett år hos oss på Högskolan i Borås, så du kommer säkert att läsa ihop med dem på någon kurs också.

Till sommaren 2015 blev den första kullen studenter klara med utbildningen. Med spänning följer vi dem för att se var de får jobb. Flera av dem har ambitioner för en internationell karriär.

Den här utbildningen kommer att vidga dina vyer och ge dig värdefull kunskap inför en karriär i en allt mer globaliserad värld.

Vi ses!

Rolf Appelkvist
Utbildningsledare   

Terminen startar med Studentkårens Introduktion 31 augusti kl. 9:00. Mer information om Introduktionen hittar du här.

Schema

Schemat är med reservation för ändringar. Ta som vana att alltid kolla ditt schema regelbundet för att inte missa eventuella ändringar. Till schemat

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: NGIMI
Programtillfälleskod: NGIMI15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Rolf Appelkvist
Programadministratör Susann Evertsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Kursrapport NGC011 V16.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Marknadsföring för ekonomer
SMG011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A21H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Redovisningens grunder och tekniker
SRT011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A20H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
System- och organisationsteori
NSO011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A96H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Systemanalys och design
21SD1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A95H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan

Våren 2016

Grundläggande programmering med C#
NGC011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C65V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Introduktion till affärssystem
NAF011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C66V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Organisationsdesign och managementrecept
21OM1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A108V
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Samhällsekonomi
21SH2A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B61V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun

Hösten 2016

Databasteknik
NDA01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I05H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Ekonomistyrning I
21ES1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M28H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Externredovisning
SEX01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M29H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Objektorienterad systemutveckling 1
C1OB1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I16H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2017

e-Business
22EB2D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I19V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Informationssäkerhet ur ett globalt perspektiv
21IG1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I35V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Objektorienterad applikationsutveckling
C1OA1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I30V7
Typ Valbar.
Period 16 jan - 26 mar
Strategisk marknadsföring
SSM011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M06V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar

Hösten 2018

Forskningsmetoder inom informatik och företagsekonomi
C1FM1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I02H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Konsumentbeteende - ett skandinaviskt perspektiv
A1KB1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M01H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
21KF1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M99H8
Typ Valbar.
Period 12 nov - 20 jan
Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
21KI1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I03H8
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan

Våren 2019

Internationell marknadsföring
A1IM1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M20V9
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Projektledning
C1PL1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I01V9
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
21KF1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M23V9
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
21KI1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I23V9
Typ Valbar.
Period 1 apr - 9 jun