Huvudmeny

Bibliotekarie

180 hp, heltid 100%

Välkommen till Bibliotekarieprogrammet

Som ny student är du varmt välkommen till Bibliotekarieprogrammet, en spännande utbildning! Här kan du läsa vårt välkomstbrev

Terminsstart

Terminen startar 31 augusti kl. 09.00  med Studentkårens introduktion. Mer information om introduktionen hittar du här.

Schema

Till Schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: NGBIB
Programtillfälleskod: NGBIB15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig AMGL
Programansvarig Katarina Michnik

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Kursrapport BIB15 31BBS3 HT17.pdf
Kursrapport BIB15 31BFÄ2 HT17.pdf
Kursrapport BIB15 31BIA2 VT17.pdf
Kursrapport BIB15 31BIN1 HT15.pdf
Kursrapport BIB15 31BIT1 HT17.pdf
Kursrapport BIB15 31BLS1 VT17.pdf
Kursrapport BIB15 31BRA2 HT17.pdf
Kursrapport BIB15 31BSS1 VT16.pdf
Kursrapport BIB15 31BUL1 VT16.pdf
Kursrapport BIB15 31BUP1 VT18.pdf
Kursrapport BIB15 31BVF2 VT18.pdf
Kursrapport BIB15 C3BLH1 VT18.pdf
Kursrapport BIB15 C3BSB1 VT17.pdf
Kursrapport BIB15 C3BSL1 HT17.pdf
Kursrapport BIB15 C3BSM1 H17.pdf
Välkomstbrev_BIB15.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Bibliotek i samhället 1
31BBI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B05H5
Typ Obl.
Period 5 nov - 6 dec
Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap
31BIN1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B19H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 nov
Kunskapsorganisation 1: Klassifikation
31BKF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B06H5
Typ Obl.
Period 7 dec - 17 jan

Våren 2016

Barn, unga, läsning och samhället
31BUL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C149V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun
Bibliotek och användare 1
31BIA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C130V
Typ Obl.
Period 18 jan - 17 feb
Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1
31BFÄ1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C110V
Typ Obl.
Period 23 mar - 1 maj
Elektronisk publicering med XHTML och CSS
31BEL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C175V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun
Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori
31BSS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C147V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun
Litteraturförmedling på bibliotek
31BLF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C106V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun
Vetenskaplig publicering
C3BVP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C160V
Typ Valbar.
Period 2 maj - 5 jun
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
31BFO1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C92V6
Typ Obl.
Period 18 feb - 22 mar

Hösten 2016

Att vägleda i samhällsinformation
31BAV1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B69H6
Typ Valbar.
Period 1 dec - 15 jan
Bibliometrins grunder
31BBG1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B67H6
Typ Valbar.
Period 1 dec - 15 jan
Bibliotek i samhället 2
31BBI2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B65H6
Typ Obl.
Period 29 sep - 30 okt
Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1
31BRA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B64H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 28 sep
IKT för undervisande bibliotekarier
C3BUB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B81H6
Typ Valbar.
Period 1 dec - 15 jan
Kulturpolitik
31BKU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B79H6
Typ Valbar.
Period 1 dec - 15 jan
Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer
31BKV2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B66H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 30 nov

Våren 2017

Bibliotek och användare 2
31BIA2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B05V7
Typ Obl.
Period 20 feb - 22 mar
Databaskonstruktion
31BDB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B15V7
Typ Valbar.
Period 27 apr - 4 jun
Det samtida barnbiblioteket
C3BSB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B13V7
Typ Valbar.
Period 27 apr - 4 jun
Informationskompetens och lärande
31BIP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B08V7
Typ Obl.
Period 23 mar - 26 apr
Internet, samhälle och politik
31BSP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B11V7
Typ Valbar.
Period 27 apr - 4 jun
Litteratursociologi
31BLS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B17V7
Typ Valbar.
Period 27 apr - 4 jun
Professionell informationssökning
31BPI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B02V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 feb

Hösten 2017

Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2
31BRA2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B18H7
Typ Obl.
Period 2 okt - 31 okt
Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2
31BFÄ2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B19H7
Typ Obl.
Period 1 nov - 3 dec
Information Retrieval
31BIF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B13H7
Typ Valbar.
Period 4 dec - 14 jan
Informationskompetenser
31BIT1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B12H7
Typ Valbar.
Period 4 dec - 14 jan
Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan
31BBS3
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B17H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 1 okt
Samtidslitteratur
C3BSL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B14H7
Typ Valbar.
Period 4 dec - 14 jan
Sociala medier
C3BSM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B16H7
Typ Valbar.
Period 4 dec - 14 jan

Våren 2018

Kandidatuppsats
31BUP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B16V8
Typ Obl.
Period 22 mar - 3 jun
Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek
C3BLH1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B10V8
Typ Obl.
Period 16 feb - 21 mar
Vetenskapsteori och forskningsmetoder II
31BVF2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B03V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 15 feb