Huvudmeny

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode

180 hp, heltid 100%

Välkommen till Butikschefsutbildningen!

Som ny student är du varmt välkommen till Butikschefsutbildningen på Textilhögskolan, en utbildning som ger grunderna för utveckling av framtidens butiker. Hela utbildningen präglas av ett starkt fokus på textil och mode tillsammans med ledarskap, marknadsföring och mycket mer.

/Jenny Balkow, utbildningsledare

Utbildningsstart

Terminen startar den 31 augusti med Studentkårens Introduktion. 

Schema

Till schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: TGMBU
Programtillfälleskod: TGMBU15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Lars Hedegård

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan
SGA011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D121H
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Grundläggande företagsekonomi
51FE01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D80H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Textil materiallära - grundkurs
51TG01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D122H
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Trikåteknik
TTV10A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D95H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan

Våren 2016

Ledarskap och organisation i textil detaljhandel
51LK10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A11V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Redovisningens grunder och tekniker
TRT011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A12V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Säljteknik och butikskommunikation
51SB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A13V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Väveriteknik för Butikschefer
51VT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A14V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun

Hösten 2016

Färg och beredning med reklamationshantering
TFB03A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T22H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Inköp och miljö
51MI01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M80H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Juridik för butikschefer
51JB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M81H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Konfektionsteknik med textil produktanalys
51PA20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M82H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2017

Fältstudie för butikschefer
51FS01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M25V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Marknadsföring
51MA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M24V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar
Projektbaserat utvecklingsarbete inom textilt management
51UT21
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M26V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun

Hösten 2017

Framtidens modebutik
51FR01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M73H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Ledarskap och hållbar textil utveckling
AE1LH1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M75H7
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan
Mode, kommunikation och detaljhandel
A1FC1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M74H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Textilt management i ett detaljhandelsperspektiv
51DH10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M76H7
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan

Våren 2018

Examensarbete för butikschefer, kandidatexamen
51LE60
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M72V8
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Konsumentbeteende i ett Textilt managementperspektiv
51KB10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M65V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar
Vetenskaplig metod för butikschefer
AE1VB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M66V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar