Huvudmeny

Dataekonomutbildningen

180 hp, heltid 100%

Utbildningsstart

Terminen startar den 31 augusti med Studentkårens Introduktion.

Schema

Läs schema. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: ADAEK
Programtillfälleskod: ADAEK15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Håkan Alm
Programadministratör Petri Granroth

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Marknadsföring för ekonomer
SMG011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A91H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Redovisningens grunder och tekniker
SRT011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A92H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
System- och organisationsteori
NSO011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A19H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Systemanalys och design
21SD1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A11H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan

Våren 2016

Finansiell planering
SFI011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A188V
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Grundläggande programmering med C#
NGC011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C68V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Introduktion till affärssystem
NAF011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C69V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Organisationsdesign och managementrecept
21OM1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A187V
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar

Hösten 2016

Databasteknik
NDA01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I05H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Ekonomistyrning I
21ES1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M28H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Externredovisning
SEX01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M29H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Objektorienterad systemutveckling 1
C1OB1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I16H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2017

Förändringsarbete och design av informationssystem
21FD1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I10V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Internationellt ledarskap
21IL1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M07V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Objektorienterad systemutveckling 2
C1OB2B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I17V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar
Strategisk marknadsföring
SSM011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M06V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar

Hösten 2017

Direkt- och interaktiv marknadsföring
SDI022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M23H7
Typ Valbar.
Period 28 aug - 5 nov
Ekonomistyrning - Beslutsanalys
A1EB1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M19H7
Typ Valbar.
Period 6 nov - 14 jan
Ekonomistyrning II
21EK1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M16H7
Typ Valbar.
Period 6 nov - 14 jan
Forskningsmetoder inom informationsteknologi
C1FI1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I04H7
Typ Valbar.
Period 6 nov - 14 jan
Marknadsundersökning och marknadsanalys
SMM022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M24H7
Typ Valbar.
Period 6 nov - 14 jan
Performativ managementrevision
SPV012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M27H7
Typ Valbar.
Period 28 aug - 14 jan
Redovisningsteori och koncernredovisning
21RK2C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M12H7
Typ Valbar.
Period 28 aug - 5 nov
Systemutvecklingsprojekt
21SU1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I03H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Tjänstemarknadsföring och servicelogik
STS032
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M25H7
Typ Valbar.
Period 6 nov - 14 jan

Våren 2018

Forskningsmetoder på kandidatnivå
21FK1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M63V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar
Projektledning
NPL01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I01V8
Typ
Period 15 jan - 25 mar
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi
21KF1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M14V8
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik
21KI1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I13V8
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Systemarkitekturer
21SA1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I02V8
Typ
Period 15 jan - 25 mar