Huvudmeny

Energiingenjör

180 hp, heltid 100%

Välkommen!

Vi som arbetar inom energiingenjörsprogrammet här vid Högskolan i Borås önskar dig hjärtligt välkommen till tre spännande år av studier.

Vi hoppas och är övertygade om att du kommer att trivas under dina tre studieår här. Under dessa år kommer du att lägga grunden för din framtida yrkeskarriär som energiingenjör och vi har en hög ambition om att det du lär dig har en stor relevans för ditt kommande yrke. Den pågående omställningen till förnybara energikällor i vårt samhälle och de ökade kraven på effektiv energianvändning gör att arbetsmarknaden förväntas vara mycket god för ingenjörer med kunskaper inom energiteknik.

Under vägens gång kommer du också att få en inblick i den forskning som vi bedriver inom energiåtervinning och som också är ett av högskolans mest framgångsrika forskningsområden. Kanske kommer du själv att nyttiggöra resultaten från denna forskning i ditt arbete som ingenjör eller rent av själv kanske fortsätta med forskarstudier hos oss.

Peter Ahlström
Programansvarig

 

Tider att hålla

Måndag 31 augusti: Introduktion kl. 09:00
Tisdag 1 september: Information av din utbildningsledare. (OBS! Exakt klockslag och sal meddelas i schemat  i vecka 35).

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: TGENI
Programtillfälleskod: TGENI15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Peter Ahlström

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Elteknik
41N04B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C54H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Förnyelsebar energi
41N15A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C83H5
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan
Introduktion Energiteknik
41EN01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C92H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Matematisk analys, inriktning Energi-och Kemiingenjörer
A103TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C97H5
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan

Våren 2016

Energiteknik I
41K02B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A139V
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Grundläggande mekanik och hållfasthetslära
41N19A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A152V
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Linjär algebra och differentialekvationer
A110TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A215V
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Termodynamik
TT051A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A181V
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar

Hösten 2016

Energiteknik II
41N05B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R14H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Styr- och reglerteknik
41P04B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R29H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Tillämpad matematik och statistik
A105TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R09H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Ventilation och uppvärmningssystem 1
A108TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R34H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan

Våren 2017

El-CAD och ritteknik
TE2311
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R34V7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Elkraftteknik
TE091B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R35V7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Elkretsanalys
A107TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R33V7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Fjärrvärme
41N16C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R22V7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Förbränningsteknik
A117TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R25V7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Hållbar utveckling
A101TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R38V7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Hållbar utveckling
A101TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R38V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Hållbar utveckling
A101TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R23V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Hållbar utveckling
A101TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R38V7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Ventilations - och uppvärmningssystem II
A112TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R24V7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun

Hösten 2017

CAD för VVS-installationer
41N14C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E56H7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Elanläggnings- och och reläskyddsteknik
41N09C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E59H7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet
A156TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E96H7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan
Industriell energihushållning
41N11C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E57H7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Kraftelektronik
41N13C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E58H7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Kraftelektronik
41N13C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E97H7
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Mätteknik och mätvärdesanalys
A123TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E80H7
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan
Projektteknik
41I14B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E45H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan

Våren 2018

Akademiskt skrivande
A139TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E54V8
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Akademiskt skrivande
A139TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E54V8
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Examensarbete i energiteknik
41N12E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E55V8
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun
Examensarbete i energiteknik
41N12E
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E55V8
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun
Industriprojekt för energiingenjörer
A140TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E53V8
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Industriprojekt för energiingenjörer
A140TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E53V8
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar