Huvudmeny

Förskollärarutbildning

210 hp, heltid 100%

Välkommen!

Grattis till din plats på Högskolan i Borås och att du har valt att utbilda dig inom läraryrket! Ett yrke där du ska stimulera utvecklingen och lärandet hos barn och ungdomar. Nu har du flera spännande och lärorika terminer i utbildningen framför dig. Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Kopplingen till yrkeslivet i förskolor och skolor finns som en röd tråd genom hela utbildningen.  

Som student vid Högskolan i Borås kommer en del av din studietid att vara förlagd till förskolor och skolor d.v.s. verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För att få genomföra din VFU, måste du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan under den första dagen, du måste också begära ut ett utdrag från belastningsregistret hos polisen. Dessa blanketter hittar du till vänster under snabblänkar.

Välkommen, hoppas du kommer att trivas hos oss!

Tider att hålla

Måndag 31 augusti: Kursintroduktion, kl. 9:00 i sal C303V

Läs mer om VFU

Här kan du läsa mer om VFU.

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: LGFÖR
Programtillfälleskod: LGFÖR15h1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Varberg

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.


Programansvarig Camilla Carlsson
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I
11FK11
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E77H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 17 jan

Våren 2016

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter
11FK20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C11V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 5 jun

Hösten 2016

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv
11FK31
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F07H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2017

Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik
11FK40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F07V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun

Hösten 2017

Hållbar utveckling och intersektionalitet
CUVK50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F19H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
CUVK54
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F17H7
Typ Obl.
Period 6 nov - 10 dec
Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
CUVK58
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F24H7
Typ Obl.
Period 11 dec - 14 jan

Våren 2018

Didaktik, estetiska läroprocesser i språk, kommunikation och matematik 2
CFÖR65
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F20V8
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1
CFÖR60
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F15V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar

Hösten 2018

Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare
11FK75
Anm. kod F16H8
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Vetenskapliga perspektiv
CFÖR70
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F20H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov