Huvudmeny

Industriell ekonomi - affärsingenjör

180 hp, heltid 100%

Blivande Affärsingenjör - välkommen!

Sara Lorén.Vi på högskolan ser fram emot att börja det nya läsåret tillsammans med dig och vill att du skall få en intressant och spännande resa, från att du börjar din utbildning till affärsingenjör tills du lämnar oss för att börja arbeta som ingenjör på ett företag.

Affärsingenjörer efterfrågas av en mängd olika företag i olika branscher och du kommer som färdig Affärsingenjör att vara efterfrågad av företagen. Kärnämnena för din utbildning är industriell ekonomi, logistik samt produktionsinriktade ämnen. Du inriktar dig mot maskinteknik eller byggteknik, och läser ämnen inom respektive område efter att du valt inriktning senare i höst.

Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen. 

Välkommen och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Sara Lorén
Utbildningsledare

Tider att hålla

Måndag 31 augusti: Introduktion kl. 09:00 Läs mer på studentkårens webbplats (extern länk)
Tisdag 1 september: Information av din utbildningsledare. (OBS! Exakt klockslag och sal meddelas i schemat  i vecka 35).

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: TGIEA
Programtillfälleskod: TGIAF15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Kontaktperson Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Introduktion till industriell ekonomi med grundläggande algebra och matematisk analys
41I21I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C72H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
A104TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C98H5
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan
Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
41A06A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C71H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Naturvetenskap
41I31N
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C60H5
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan

Våren 2016

Datorstödd konstruktion
TM121B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A180V
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Industriell ekonomi
41I22I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A130V
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Industriell ekonomi
41I22I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A130V
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
41B02A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A109V
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Introduktion till vetenskapsteori och metod
41I26I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A132V
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Introduktion till vetenskapsteori och metod
41I26I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A132V
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
A111TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A212V
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
A111TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A212V
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar

Hösten 2016

Byggnadsteknik
41B11B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E09H6
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Grundläggande statistik med regressionsanalys
41I25G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E08H6
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Kvalitet och ledningssystem
41I13B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E02H6
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Kvalitet och ledningssystem
41I13B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E02H6
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Logistikens verktyg och metoder
41I27L
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E27H6
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Logistikens verktyg och metoder
41I27L
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E27H6
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Produktion I
41I16B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E29H6
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Produktionsteknik
A134TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E44H6
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan

Våren 2017

Fastighetsförvaltning
41I19F
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E17V7
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Fastighetsförvaltning
41I19F
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E17V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Fastighetsförvaltning
41I19F
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E17V7
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Lean Management
A122TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E34V7
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Lean Management
41M08B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E19V7
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Lean Management
A122TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E34V7
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Lean Management
A122TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E34V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Lean Management
41M08B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E19V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Lean Management
41M08B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E19V7
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Mätningsteknik
41I15B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R09V7
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Mätningsteknik
41I15B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R09V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Mätningsteknik
41I15B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R09V7
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Operationsanalys
41T16B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E33V7
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Operationsanalys
41T16B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E33V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Operationsanalys
41T16B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E33V7
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Operativ verksamhetsstyrning
41I32O
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E16V7
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Operativ verksamhetsstyrning
41I32O
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E16V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Operativ verksamhetsstyrning
41I32O
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E16V7
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Tillverkningsmetoder
A137TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E32V7
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Tillverkningsmetoder
A137TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E32V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Tillverkningsmetoder
A137TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E32V7
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar

Hösten 2017

Byggnadsprojekt
41B17B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E65H7
Gruppnamn Bygg
Typ
Period 30 okt - 14 jan
Grundläggande statistik med regressionsanalys
41I25G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E02H7
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Materialplanering och styrning på grundnivå
41I29M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E70H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan
Produktutveckling
41P14P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E72H7
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan
Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
41I12B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E71H7
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Styrning av försörjningskedjor & Inköp
41L01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E69H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt

Våren 2018

Examensarbete i Industriell ekonomi
A172TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E90V8
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun
Examensarbete i Industriell ekonomi
A172TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E90V8
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun
Innemiljö
A159TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E13V8
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun
Mekaniska konstruktioner
41I30M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E10V8
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Produktion II
41I18B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E11V8
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Produktionssimulering
41I33P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E12V8
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun