Huvudmeny

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

180 hp, heltid 100%

Blivande högskoleingenjör inom arbetsorganisation och ledarskap - välkommen!

Sara Lorén.Du har valt att utbilda dig till en spännande blandning av teknik och ledarskap - grattis!
Vi ser fram emot att under tre år ge dig en skjuts ut i yrkeslivet. Förutom arbetsorganisation och ledarskap studerar du kärnämnen som industriell ekonomi och logistik. Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen. 

Med hopp om att du skall trivas på vår högskola - vi ses!

Sara Lorén
Utbildningsledare

Tider att hålla

Måndag 31 augusti: Introduktion kl. 09:00
Tisdag 1 september: Information av din utbildningsledare. (OBS! Exakt klockslag och sal meddelas i schemat  i vecka 35).

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: TGIEO
Programtillfälleskod: TGIAL15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Introduktion till industriell ekonomi med grundläggande algebra och matematisk analys
41I21I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C75H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
A104TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C98H5
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan
Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
41A06A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C76H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Naturvetenskap
41I31N
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C60H5
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan

Våren 2016

Industriell ekonomi
41I22I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A130V
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Introduktion till vetenskapsteori och metod
41I26I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A132V
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
A111TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A212V
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Tillverkningsmetoder
41I34T
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A138V
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar

Hösten 2016

Grundläggande statistik med regressionsanalys
41I25G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E08H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Kvalitet och ledningssystem
41I13B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E02H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Logistikens verktyg och metoder
41I27L
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E27H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Produktionsteknik
A134TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E44H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan

Våren 2017

Arbetsmarknad
A141TG
Anm. kod E47V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Arbetsorganisation
A142TG
Anm. kod E48V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Lean Management
A122TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E34V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Operativ verksamhetsstyrning
41I32O
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E16V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar

Hösten 2017

Materialplanering och styrning på grundnivå
41I29M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E70H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan
Organisation och ledarskap
A143TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E73H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan
Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
41I12B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E71H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Styrning av försörjningskedjor & Inköp
41L01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E69H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt

Våren 2018

Arbetsmiljö
A164TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E73V8
Typ Obl.
Period 19 feb - 25 mar
Examensarbete i Industriell ekonomi
A172TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E90V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun
Projektteknik
41I14B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E44V8
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun