Huvudmeny

Industriell ekonomi - logistikingenjör

180 hp, heltid 100%

Välkommen till Logistikingenjörsprogrammet!

Mats Nilhag.

Logistik är något som nästan alla företag arbetar med i liten eller större skala. Som logistiker kommer du att ha möjlighet att jobba nära både kunder och leverantörer.

Du kommer att gå en utbildning som öppnar vägen till yrken där det händer mycket varje arbetsdag. Du kommer att ha chans att arbeta globalt. 

Utbildningen skall ge dig en teoretisk och praktisk grund att stå på. Kurserna du läser är allt från grundläggande logistik via styrning av försörjningskedjor till att mot slutet av utbildningen specialisera dig ännu mer inom logistiken. Detta innebär dels en fördjupning inom distribution speciellt kopplat till den växande e-handeln och dels en kurs som kopplar samman forskning och tillämpning inom logistik samt belyser problematiken med förändringsarbete. Många av kurserna innehåller även arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv.

Mats Nilhag
Utbildningsansvarig

Tider att hålla

Måndag 31 augusti: Introduktion kl. 09:00
Tisdag 1 september: Information av din utbildningsledare. (OBS! Exakt klockslag och sal meddelas i schemat  i vecka 35).

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: TGIEL
Programtillfälleskod: TGILO15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Mats Nilhag

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan är ej fastställd

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Introduktion till industriell ekonomi med grundläggande algebra och matematisk analys
41I21I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C73H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
A104TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C98H5
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan
Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
41A06A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C74H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Naturvetenskap
41I31N
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C60H5
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan

Våren 2016

Industriell ekonomi
41I22I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A130V
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Introduktion till vetenskapsteori och metod
41I26I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A132V
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
A111TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A212V
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar
Projektarbete inom logistik med projektteknik
41L04P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A143V
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar

Hösten 2016

Grundläggande statistik med regressionsanalys
41I25G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E08H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Kvalitet och ledningssystem
41I13B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E02H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Logistikens verktyg och metoder
41I27L
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E27H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Produktionsteknik
A134TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E44H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan

Våren 2017

Lean Management
A122TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E34V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Marknadsföring för ingenjörer
41I28M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E38V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Mekaniska konstruktioner
41I30M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E37V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Operativ verksamhetsstyrning
41I32O
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E16V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar

Hösten 2017

Logistiska teorier och deras tillämpning
41L03L
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E74H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan
Materialplanering och styrning på grundnivå
41I29M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E70H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan
Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
41I12B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E71H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Styrning av försörjningskedjor & Inköp
41L01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E69H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt

Våren 2018

Distribution och e-handel
41L02D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E20V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Examensarbete i Industriell ekonomi
A172TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E90V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun
Produktionssimulering
41I33P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E12V8
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun