Huvudmeny

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

60 hp, heltid 100%

Välkommen till magisterutbildningen i byggteknik -hållbart samhällsbyggande!

Som ny magisterstudent är du välkommen till en utbildning som ger dig kunskap inom hållbarhetsaspekter i byggande, kunskap som företag och kommuner efterfrågar. Utbildningen ger inblick i stadsutvecklingsprojekt med anknytning till miljö-, ekonomi och sociala aspekter och förmedlar kunskap om bl a certifieringssystem och livcyckelanalys och vikten med systemtänkande och tvärvetenskaplighet för att hitta hållbara lösningar.

Vi ses!

Agnes Nagy
Utbildningsansvarig 

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: KMBYG
Programtillfälleskod: KMBYG15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Agnes Nagy

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Byggnaden som system
42B02C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C57H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Hållbart Samhällsbyggande - miljö, ekonomi och sociala aspekter
42B01C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C56H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 1 nov
Industriellt byggande - Logistik, Lean och BIM
42B14A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C91H5
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan
Robusta försörjningssystem
42B03C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C90H5
Typ Obl.
Period 2 nov - 17 jan

Våren 2016

Examensarbete i magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande
42BE15
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A159V
Typ Obl.
Period 18 jan - 5 jun
Klassningssystem för byggnader och hållbara städer
42BK07
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A160V
Typ Obl.
Period 21 mar - 5 jun
Resurseffektivt byggande: LCA, LCC
42BR07
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A161V
Typ Obl.
Period 18 jan - 20 mar