Huvudmeny

Magisterutbildning i informatik

60 hp, heltid 100%

Schema

Läs schema. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: NAINF
Programtillfälleskod: NAINF15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Peter Rittgen

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Affärsprocessmodellering
22BM1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A14H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Business Intelligence 1
22BI3D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A15H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder
22SF2D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A80H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Trender inom informatik
22TR1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A13H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov

Våren 2016

Data Mining
22DM1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C84V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Självständigt arbete för magisterexamen inom informatik
C2MI1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C86V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Systemutvecklingsfilosofier
22SU1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C85V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar