Huvudmeny

Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation

60 hp, heltid 100% – distans

Välkommen till SIK!

Idag upplever många organisationer problem  med att hantera intern och extern information. För att möta dessa behov krävs att medarbetare i organisationer på ett systematiskt sätt kan interagera och hantera information, kommunikation och kunskap på ett strategiskt medvetet sätt. Kompetens inom informations- och kommunikationshantering behövs inom alla olika sektorer och områden. Utbildningen vänder sig därför till personer som är, eller vill bli, yrkesverksamma inom olika typer av organisationer.

Genom den komplexitet som digitaliseringen, ökande informationsmängder och den allt större användningen av sociala medier skapar i organisationers informationshantering och kommunikation, kan behovet av kompetens på området förväntas öka. En utmaning för organisationer idag är att det finns öar av expertis och kunskap. Därför behövs personer med ett helhetsperspektiv över informationsprocesser och informationspraktiker, framför allt när det gäller digitala arbetsprocesser i organisationer. Utbildningen syftar både till att självständigt kunna genomföra förändringar och att stödja ledning i informations- och kommunikationsprocesser. Magisterprogrammet kombinerar teoretiska kunskaper med praktiska och studenten utför examinationer i en kontaktorganisation, som studenten själv ordnar.

Karen Nowé Hedvall, Maria Lindh

– Vi bedömer att personer med olika utbildningsbakgrunder kan arbeta med informations- och kommunikationshantering. De krav som ställs för att bli antagen är genomgången kandidatutbildning samt ett års arbetslivserfarenhet.

/ Karen Nowé Hedvall, Maria Lindh

Här kan du läsa vårt välkomstbrev!

Utbildningsstart

Terminen startar den 31 augusti.

Schema

Till schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: SASIK
Programtillfälleskod: SASIK15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Maria Lindh
Programansvarig Karen Nowé Hedvall

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Kursrapport SIK Knowledge Management HT15
Kursrapport SIK15 31SOI1 HT15

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Innehållsstrategier
32SIS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B53H5
Typ Obl.
Period 7 dec - 17 jan
Knowledge management
32SKM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B52H5
Typ Obl.
Period 5 nov - 6 dec
Omvärldsanalys och informationssökning
31SOI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B51H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 okt
Strategisk kommunikation
32SSK1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B54H5
Typ Obl.
Period 5 okt - 4 nov

Våren 2016

Forskningsmetoder i informationsvetenskap
32SFM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C146V
Typ Obl.
Period 18 feb - 22 mar
Informationsprodukter
32SIP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C108V
Typ Obl.
Period 18 jan - 17 feb
Magisteruppsats
32SMU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C178V
Typ Obl.
Period 23 mar - 5 jun