Huvudmeny

Magisterutbildning i textilt management med inriktning fashion management

60 hp, heltid 100%

Välkommen till magisterutbildningen i textilt management inr. fashion management!

Som ny magisterstudent är du välkommen till en utbildning som ger dig specialistkunskap inom marknadsföring av modevaror, kunskap om varumärken och konsumentbeteende, och inblick i hur man skall planera och genomföra marknadsföringen mot slutkunden: konsumenten.

/Jenny Balkow, utbildningsledare

Schema

Till schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: TAFMA
Programtillfälleskod: TAFMA15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Jenny Balkow

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Fashion Brand Management
52FB02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D01H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Fashion Retail Marketing
52FR01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D54H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Fashion Visual Communication
52VK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D58H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Företagande och affärer i textil- och modebransch, avancerad nivå
52FA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D07H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov

Våren 2016

Examensarbete i textilt management
52ET15
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A52V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Konsten att bedriva affärer
52AB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A32V6
Typ Obl.
Period 22 feb - 27 mar
Vetenskaplig metodik och kommunikation
52VM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A29V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 21 feb