Huvudmeny

Magisterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor

60 hp, heltid 100%

Välkommen till magisterutbildningen i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor!

Som ny magisterstudent är du välkommen till en utbildning som ger dig en helhetsbild av den textila värdekedjan och är inriktad mot utveckling, innovation och ledarskap. Efter genomförd utbildning kommer du som student att ha utvecklat en förmåga att integrera kunskap inlärd under hela utbildningen, kunna vidareutveckla kunskap om den textila värdekedjan samt kunna identifiera, beskriva, analysera och lösa komplexa och verklighetsbaserade problem inom den textila sektorn.

/Jenny Balkow utbildningsledare

Schema

Till schema. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: TASTA
Programtillfälleskod: TASTA15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Jenny Balkow

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Företagande och affärer i textil- och modebransch, avancerad nivå
52FA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D05H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Logistik och efterfrågestyrda system
52SF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D15H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Produktutveckling och innovation i textil- och konfektionssektorn
52PU01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D48H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Textila tillämpningar inom logistik och produktutveckling
52LP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D44H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan

Våren 2016

Examensarbete i textilt management
52ET15
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A52V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Konsten att bedriva affärer
52AB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A32V6
Typ Obl.
Period 22 feb - 27 mar
Vetenskaplig metodik och kommunikation
52VM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A29V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 21 feb