Huvudmeny

Magisterutbildning i textilteknik

60 hp, heltid 100%

Välkommen till magisterutbildningen i textilteknik!

Som ny magisterstudent är du välkommen till en utbildning som ger dig tillämpade och fördjupade kunskaper inom textilteknologi med särskild inriktning mot tekniska textilier, fiberteknologi och miljövetenskap med tillämpning inom textilområdet. 

/Anders Persson, utbildningsledare 

Schema

Till schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: TATET
Programtillfälleskod: TATET15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Anders Persson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Fiberteknik I
AT21FT
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D25H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Fiberteknik II
52FK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D33H5
Typ Obl.
Period 28 dec - 17 jan
Polymerteknik
52PT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D21H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Ytkemi och kemisk behandling
52YK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D29H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 27 dec

Våren 2016

Examensarbete för magisterexamen, textilteknik
52EX15
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A48V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Textil konstruktion och produktutveckling
52KP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A47V6
Typ Obl.
Period 15 feb - 27 mar
Vetenskaplig metodik och kommunikation för MSc
52VM10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A46V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 28 feb