Huvudmeny

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

120 hp, heltid 100% – distans

Välkommen

Som ny student är du varmt välkommen till vårt Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning.  Här kan du läsa vårt välkomstbrev

Terminsstart

Terminen startar 31 augusti.

Schema

Till schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: BMBD1
Programtillfälleskod: BMBD115h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Helena Francke
Programansvarig Mikael Gunnarsson
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Kursrapport BMBD115h 31IBF1 32IBF1 HT15.pdf
Kursrapport BMBD115h 32IAI1 VT16.pdf
Kursrapport BMBD115h 32IUP1 VT17.pdf
Kursrapport MADI15 Vetenskaplig publicering HT15.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
32IBF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B59H5
Typ
Period 31 aug - 4 nov
Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
31IBF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B55H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 nov
Introduktion till kunskapsorganisation
32IIK1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B56H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 nov
Klassifikation och informationsutvinning
32IKI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B61H5
Typ Obl.
Period 5 nov - 17 jan
Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
32IUL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B57H5
Typ Obl.
Period 5 nov - 17 jan
Vetenskaplig publicering
ÖTVP13
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B60H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 nov
XML och kontrollerade vokabulärer
32IXK1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B58H5
Typ Valbar.
Period 5 nov - 17 jan

Våren 2016

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
32IAI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C129V
Typ Obl.
Period 18 jan - 22 mar
Digitala referens- och katalogtjänster 1
C3IDR1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C109V
Typ Valbar.
Period 18 jan - 22 mar
Digitala referens- och katalogtjänster 2
C3IDR2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C116V
Typ Valbar.
Period 23 mar - 5 jun
E-boken: distribution och läsning
32IEB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C104V
Typ Valbar.
Period 18 jan - 22 mar
Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
32IIA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C118V
Typ Valbar.
Period 23 mar - 5 jun
Litteraturförmedling på bibliotek
32ILF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C135V
Typ Valbar.
Period 23 mar - 5 jun
Nya litteraciteter
C3INL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C117V
Typ Valbar.
Period 23 mar - 5 jun

Hösten 2016

Forskningsmetoder, distans
32IFM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B54H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Informationsåtkomst
32IIÅ1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B56H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Verksamhetsförlagt projektarbete
32IVP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B55H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt

Våren 2017

Masteruppsats, distans
32IUP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B32V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun