Huvudmeny

Masterutbildning i textilt management med inriktning fashion management

120 hp, heltid 100%

Välkommen till masterutbildningen i textilt management inr. fashion management!

Som ny masterstudent är du välkommen till en utbildning som har utvecklats för att kunna ge en god grund för kvalificerade och utvecklingsledande befattningar i modesektorn, eller en forskarkarriär inom ett spännande forskningsområde. Den ger dig som student goda insikter i och förståelse för komplexiteten i det globala modesystemet.

/Jenny Balkow utbildningsledare

Schema

Till schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: SAFMA
Programtillfälleskod: SAFMA15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Jonas Larsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Fashion Brand Management
52FB02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D02H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Fashion Retail Marketing
52FR01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D52H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 24 jan
Fashion Visual Communication
52VK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D56H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Företagande och affärer i textil- och modebransch, avancerad nivå
52FA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D08H5
Typ Obl.
Period v 36 - v 45

Våren 2016

Fältstudie i textilt management
52FS01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A53V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Konsten att bedriva affärer
52AB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A32V6
Typ Obl.
Period 22 feb - 27 mar
Vetenskaplig metodik och kommunikation
52VM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A29V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 21 feb

Hösten 2016

Avancerad detaljhandel
52AD01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M40H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Konsumentbeteende i modesektorn
52KM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M37H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Konsumentbeteende i modesektorn II
52KB01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M48H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Projektledning och entreprenörskap
52PL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M36H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov

Våren 2017

Självständigt arbete för masterexamen inom textilt management
A2MT1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M33V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun